Výchova dieťaťa

Source document: Mydliarová, Lucia. Tradiční rodina v Číně. 1., elektronické vydání Brno: Masarykova univerzita, 2019, pp. [27]-37
Extent
[27]-37
Type
Chapter
Language
Slovak
Note
Obsahuje: 1. Výchova z hľadiska kultúrnej antropológie -- 1.1. Dôležitosť dieťaťa v tradičnej čínskej spoločnosti -- 1.2. Variabilita výchovy -- 2. Koncept výchovy v Číne -- 2.1. Synovská oddanosť (xiào 孝) -- 2.2. Zahanbená tvár (xiū xiū liǎn 羞羞脸) -- 2.3. Výchova a fyzický kontakt -- 3. Cieľ výchovy -- 4. Pôrodnosť v Číne -- 4.1. Význam dcéry v domácnosti -- 4.2. Regulácia pôrodnosti -- 5. Voľba mena -- 6. Etapy detstva -- 6.1. Ranné detstvo (rú 孺, batoľa) -- 6.2. Učenie (tóng 童, chlapec) -- 6.2.1. Výchova chlapcov -- 6.2.2. Výchova dievčat -- 6.3. Dospelosť (chéng 成) -- 7. Adopcia, osvojenie dieťaťa a uxorilokálny sobáš -- 7.1. Adopcia v Číne -- 7.2. Adopcia a osvojenie na Západe -- 7.3. Osvojenie v Číne -- 8. Súčasnosť
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] Becker, Jasper. Čína na přelomu století. Praha: Jiří Buchal – BB art, 2002.

[2] Dewar, Gwen. Traditional Chinese Parenting What research says about Chinese kids and why they succeed. [online]. 2019 [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: https://www.parentingscience.com/chinese-parenting.html.

[3] Fung, Heidi. Becoming a Moral Child: The Socialization of Shame among Young Chinese Children. Ethos 27.2, 1999: 180-209. | DOI 10.1525/eth.1999.27.2.180

[4] Jenkins, Alexis. Chinese Culture & Parenting. [online]. 2019 [cit. 2019-05-10]. Dostupné z:< https://www.livestrong.com/article/239128-chinese-culture-parenting/>.

[5] Kane, Daniel. Knížka o čínštine. Mirošovice: DesertRose, 2009.

[6] Malina, Jaroslav a kol. Antropologický slovník aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Brno: Akademické nakladateľstvo CERM, 2009. Dostupné z: https://is.muni.cz/do/1431/UAntrBiol/el/antropos/pdf/antropologicky_slovnik.pdf

[7] Palát, Augustín a Průšek, Jaroslav. Středověká Čína: Spoločnost a zvyky v době dynastií Sung a Jüan. Praha: DharmaGaia, 2001.

[8] Skinner, William G. Family and Reproduction in East Asia: China, Korea, and Japan compared. 2002. [cit. 2019-04-15]. (Plný záznam dokumentu v súkromnom archíve autorky).

[9] Smith, Arthur H. Chinese Characteristics. San Diego: University of California Library, 2007.

[10] Smith, Arthur H. Village Life in China: A study in Sociology. Boston: Little Brown and Co., 1970.

[11] Sokol, Jan. Antropologie výchovy a vzdělávaní. [online]. 2014 [cit. 2019-04-25]. Dostupné z:http://www.jansokol.cz/2014/03/antropologie-vychovy-a-vzdelavani/ .

[12] Waltner, Ann. Getting an Heir: Adoption and the Construction of Kinship in Late Imperial China. Honolulu, Hawai'i: Universitry of Hawaii Press, 1990.