Zánik starého světa očima Václava Červinky

Title: Zánik starého světa očima Václava Červinky
Variant title:
  • The end of the old world in the view of Václav Červinka
Author: Máša, Pavel
Source document: Studia historica Brunensia. 2018, vol. 65, iss. 2, pp. 5-23
Extent
5-23
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This study deals with the view of Václav Červinka, son-in-low of František Ladislav Rieger, administrator of Rieger's estate Maleč and a man of many intellectual interests, on radical changes of the Central Europe at the turn of the 20th century, especially destruction of traditional political, economic, social and cultural structures, outbreak of the First World War, collapse of the Austria-Hungary and estabilishment of the independent Czechoslovakia. It is shown, how Červinka, as a man who was closely tied to the traditional conservative policy and politicians of the end of the 19th century, evaluated all these changes and what was his reaction, e. g. in his literary work.
References
[1] Broklová, Eva: Československá demokracie. Politický systém ČSR 1918–1938. Praha 1992.

[2] Gerwarth, Robert: Der Bismarck Mythos. Die Deutschen und der Eisene Kanzler. Berlin 2007.

[3] Kárník, Zdeněk: České země v éře první republiky (1918–1938). Díl 1. Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918–1929). Praha 2003.

[4] Kocourek, Katya: Čechoslovakista Rudolf Medek. Politický životopis. Praha 2011.

[5] Kodetová, Olga: Národní rada česká 1900–1950. Díl 1. Inventář. Praha 1970.

[6] Kokešová, Helena – Bílek, Jan: Vztahy T. G. Masaryka s představiteli a stoupenci Národní strany v Čechách v zrcadle jejich vzájemné korespondence. In: Korespondence T. G. Masaryk – staročeši. Praha 2009.

[7] Kováč, Dušan: 1918. Začiatok, alebo koniec? Dva transformačné modely v strednej Európe. In: 1918. Model komplexního transformačního procesu? Edd. L. Kostrbová – J. Malínská a kol. Praha 2010, s. 11–20.

[8] Pavličíková, Helena: František Mareš. Od fyziologie k filosofii. Praha 2017.

[9] Pók, Attila: Ungarische Interpretationen der Gründung der Tschechoslowakei. In: 1918. Model komplexního transformačního procesu? Edd. L. Kostrabová – J. Malínská a kol. Praha 2010, s. 39–49.

[10] Putna, Martin C.: Česká katolická literatura 1918–1945. Praha 2010.

[11] Magris, Claudio: Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře. Brno – Praha 2001.

[12] Máša, Pavel: "Kus české historie je ukončen…" Pohřební a vzpomínkové rituály při úmrtí zakladatelů české politiky. Diplomová práce. Historický ústav FF MU. Brno 2015.

[13] Neradová, Zlatuše: Václav Červinka. Ze života rodiny českého vzdělance ve druhé polovině 19. století. Diplomová práce. PF JU. České Budějovice 1994.

[14] Tomeš, Josef: Nacionalismus a demokracie. Úskalí české nacionální strany v meziválečném Československu. In: Agrárníci, národní demokraté a lidovci ve druhém poločase první Československé republiky. Edd. E. Broklová – M. Pehr – J. Tomeš. Praha 2008, s. 130–213.

[15] Tomeš, Josef: Viktor Dyk a T. G. Masaryk. Dvojí reflexe češství. Praha 2014.

[16] Urban, Otto: Česká společnost 1848–1918. Praha 1982.

[17] Vencovský, František: Karel Engliš. Brno 1993.

[18] Vojáček, Milan: Odkaz budoucím generacím. Literární obraz vlastní rodiny vytvořený Marií Červinkovou-Riegrovou a jejím chotěm Václavem Červinkou. In: Žena umělkyně na přelomu 19. a 20. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy ve dnech 11. a 12. října 2005. Roztoky u Prahy 2005, s. 209–216.

[19] Vykoupil, Libor: Český fašismus na Moravě. Brno 2012.