The role of Z.Z. Stránský in present-day museology

Title: The role of Z.Z. Stránský in present-day museology
Variant title:
  • Místo Z.Z. Stránského v současné muzeologii
Author: Dolák, Jan
Source document: Museologica Brunensia. 2019, vol. 8, iss. 2, pp. 15-26
Extent
15-26
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The demise of significant Czech museologist, associate professor Zbyněk Zbyslav Stránský, raised interest in his work and in its competent evaluation. The authors of individual texts mostly agree with each other in their opinions, but sometimes they have different views, which is understandable. However, several opinions clearly show that their authors misunderstood some of Stránský's fundamental postulates. This text analyses the international discourse and comments on disputable statements. It explains, extends and critically evaluates the concept by Stránský, and thereby shifts the whole studied problem to a higher level.
Odchod významného českého muzeologa docenta Zbyňka Zbyslava Stránského vyvolal mezinárodní zájem o jeho dílo, respektive o jeho zhodnocení. Autoři textů se ve většině svých tvrzení shodují, někdy mají odlišné názory, což je zcela pochopitelné. Objevily se však i názory svědčící o nepochopení některých dosti podstatných postulátů. Tento text mezinárodní diskusi vyhodnocuje, sporná tvrzení komentuje. Vysvětluje, rozšiřuje a kriticky vyhodnocuje Stránského pojetí, a tak celou zkoumanou problematiku posouvá na vyšší úroveň.
References
[1] BIEDERMANN, Bernadette. The Theory of Museology. Museology As It Is – Defined By Two Pioneers: Zbyněk Z. Stránský and Friedrich Waidacher. Museologica Brunensia, 2016, vol. 5, no. 2, pp. 51–64. ISSN 1805-4722. https://doi.org/10.5817/MuB2016-2-6 | DOI 10.5817/MuB2016-2-6

[2] BURCAW, George Ellis. Comments on MuWoP no. 1. Museological Working Papers–MuWoP: Interdisciplinary in Museology, 1981, no. 2, pp. 83–85.

[3] BURCAW, George Ellis. Basic paper. ICOFOM Study Series: Methodology of museology and professional training, 1983, vol. 1, pp. 10–17.

[4] DESVALLÉES, André and François MAIRESSE. Key concepts of Museology. Paris: Armand Colin, 2010. 83 p. ISBN 978-2-200-25398-1. DOLÁK, Jan. Kritika kritické muzeologie. Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2016, vol. 4, no. 2, pp. 21–33. ISSN 1339-2204.

[5] DOLÁK, Jan. Karl Popper a muzeologie: mezi objektem a muzeálií. Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2018, vol. 6, no. 2, pp. 7–17. ISSN 1339-2204.

[6] DOLÁK, Jan. Sběratelství a sbírkotvorná činnost muzeí. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2018. 143 p. ISBN 978-80-223-4553-8.

[7] DOLÁK, Jan. Thing in Museum. Museum Collection as Structure. Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, 2018, no. 2, pp. 25–35. ISSN 1995-848X. https://doi.org/10.21638/spbu19.2018.202 | DOI 10.21638/spbu19.2018.202

[8] DOLÁK, Jan. Teoretická podstata muzeologie. Brno: Technické muzeum v Brně, 2019. 176 p. ISBN 978-80-87896-67-9.

[9] GLUZIŃSKI, Wojciech. Problemy współczesnego muzealnictwa. Roczniki Etnografii Śląskiej, 1963, no. 2, pp. 178–230.

[10] GLUZIŃSKI, Wojciech. U podstaw muzeologii. Warszawa: Państwowe Wydavnictwo Naukowe, 1980. 451 p. ISBN 83-01-02103-09.

[11] GLUZIŃSKI, Wojciech. Remarks on the condition of museology in the light of its relation to developmental phenomena. Questions to which we look for answers. ICOFOM Study Series: Museology and Museums, 1987, vol. 12, pp. 108–119.

[12] GUBARENKO, Maria. Czech-Russian (Czechoslovak-Soviet) cooperation in the field of formation and development of museology as a science. Museologica Brunensia, 2016, vol. 5, no. 2, pp. 82–84. ISSN 1805-4722.

[13] HERNÁNDEZ, Francisca and Pedro J. LORENTE. Zbyněk Zbyslav Stránský and Spanish Museology. Museologica Brunensia, 2016, vol. 5, no. 2, pp. 37–43. ISSN 1805-4722. https://doi.org/10.5817/ MuB2016-2-4 | DOI 10.5817/

[14] HORYNA, Břetislav. Teorie vědy. Úvodní poznámky. In HORYNA, Břetislav and Josef KROB (eds.). Cesty k vědě. Jak správně myslet a psát. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, pp. 127– 128. ISBN 978-80-7182-223-3.

[15] KAVANAGH, Gaynor. Current Research in Museum Studies in Britain and the Future Research Needs. Papers in Museology, 1989, vol. 1, pp. 92–103. ISSN 1103-0100.

[16] LESHCHENKO, Anna. Metamuseology and Museological Discourse. In SOARES, Bruno B. and Anaildo B. BARAÇAL (eds.). Stránský: A bridge Brno – Brazil. Paris: ICOFOM, 2017, pp. 130–143. ISBN 978-92-9012-423-8.

[17] LESHCHENKO, Anna. Avram M. Razgon. In SOARES, Bruno B. (ed.). A history of museology: Key authors of museological theory. Paris: ICOFOM, 2019, pp. 88–92. ISBN 978-92-9012-455-9.

[18] MAIRESSE, François. Museology at a crossroads. Museologica Brunensia, 2015, vol. 4, no. 2, pp. 4–9. ISSN 1805-4722.

[19] MAIRESSE, François. What is Zbyněk Z. Stránský's "influence" on museology? Museologica Brunensia, 2016, vol. 5, no. 2, pp. 27–36. ISSN 1805-4722. | DOI 10.5817/MuB2016-2-3

[20] MAROEVIĆ, Ivo. Introduction to Museology – the European Approach. München: Verlag Müller-Straten, 1998. ISBN 978-3-932704-52-9.

[21] MENSCH, Peter van. Museality at breakfast. The concept of museality in contemporary museological discourse. Museologica Brunensia, 2015, vol. 4, no. 2, 14–19. ISSN 1805-4722.

[22] MENSCH, Peter van. Metamuseological challenges in the work of Zbyněk Stránský. Museologica Brunensia, 2016, vol. 5, no. 2, pp. 18–26. ISSN 1805-4722. https://doi.org/10.5817/MuB2016-2-2 | DOI 10.5817/MuB2016-2-2

[23] MÜLLER-STRATEN, Christian. Wie in der DDR Museologie gemacht wurde: Die kommunistische Abrechnung mit Z. Z. Stránský. Museum Aktuell, Juli– August 2005, pp. 40–41. ISSN 1433-3848.

[24] PATOČKA, Jan. Přirozený svět jako filozofický problém. Praha: Československý spisovatel, 1992. 281 p. ISBN 80-202-0365-6.

[25] PODBORSKÝ, Vladimír. Moje vzpomínky na docenta PhDr. Zbyňka Z. Stránského (26. 10. 1926–21. 1. 2016). Museologica Brunensia, 2016, vol. 5, no. 2, pp. 85–87. ISSN 1805-4722.

[26] POPADIĆ, Milan. The origin and legacy of the concept of museality. Voprosy muzeologii, 2017, vol. 16, no. 2, pp. 3–12. ISSN 2219-6269.

[27] SCHEINER, Tereza C. Beyond the museum: Museologies and Meta(?)theories. Notes on the contribution of Z. Z. Stránský for Latin-American thinking. In SOARES, Bruno B. and Anaildo B. BARAÇAL (eds.). Stránský: A bridge Brno – Brazil. Paris: ICOFOM, 2017, pp. 73–86. ISBN 978-92-9012-423-8.

[28] SOARES, Bruno B. Provoking museology: The geminal thinking of Zbyněk Z. Stránský. Museologica Brunensia, 2015, vol. 5, no. 2, pp. 5–17. ISSN 1805-4722.

[29] SOARES, Bruno B. Reflexive museology: reassembling the foundations of a contemporary science. In SOARES, Bruno B. and Anaildo B. BARAÇAL (eds.). Stránský: A bridge Brno – Brazil. Paris: ICOFOM, 2017, pp. 165–171. ISBN 978-92-9012-423-8.

[30] SOARES, Bruno B. Museology, building bridges. In SOARES, Bruno B. (ed.). A history of Museology: Key authors of museological theory. Paris: ICOFOM, 2019, pp. 17–40. ISBN 978-92-9012-455-9.

[31] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Archeologie a muzeologie. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 315 s. ISBN 80-210-3861-6.

[32] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Ist Museologie eine kommunistische Wissenschaft? Museum Aktuell, April 2001, pp. 58–61. ISSN 0028-3282.

[33] STRÁNSKÝ, Zbyněk Zbyslav. Předmět muzeologie. In STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. (ed.). Sborník materiálů prvého muzeologického sympozia Brno – 1965. Brno: Moravské muzeum v Brně, 1966, pp. 30–33.

[34] STRÁNSKÝ, Zbyněk Zbyslav. Úvod do studia muzeologie. Brno: UJEP, 1984. 167 p.

[35] STRÁNSKÝ, Zbyněk Zbyslav. Museology. Introduction to Studies. Brno: Masaryk University in Brno, 1995. 116 p. ISBN 80-210-0704-4.

[36] STRÁNSKÝ, Zbyněk Zbyslav. Muzeologie. Úvod do studia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995. 114 p. ISBN 80-210-0703-6.

[37] STRÁNSKÝ, Zbyněk Zbyslav. Schärer, Martin R. Die Ausstellung: Theorie und Exempel. Museologica Brunensia, 2012, vol. 1, no. 1, pp. 39–40. ISSN 1805-4722.

[38] Susan Blackmore. In Wikipedia, the Free Encyclopedia [online]. [accessed 2019-12-04]. Available from www: https://en.wikipedia.org/wiki/Susan_ Blackmore.

[39] ŚWIECIMSKI, Jerzy. Truth and Untruth in the Museum Exhibition. In TYMIENIECKA, Anna-Teresa (ed.). New queries in aesthetics and metaphysics. Dordrecht: Kluwer, 1991, pp. 343–365.

[40] VIEREGG, Hildegard K. Zbyněk Zbyslav Stránský, ICOFOM and the Museology. Museologica Brunensia, 2016, vol. 5, no. 2, pp. 76–81. ISSN 1805-4722. https://doi.org/10.5817/MuB2016-2-9 | DOI 10.5817/MuB2016-2-9

[41] WAIDACHER, Friedrich. Handbuch der allgemeinen Museologie. Wien: Böhlau, 1993. 792 p. ISBN 3-205-98180-4.

[42] WAIDACHER, Friedrich. Irreplaceable One. On The Demise of Zbyněk Z. Stránský. Museologica Brunensia, 2016, vol. 5, no. 2, p. 75. ISSN 1805-4722.

[43] WALZ, Markus. Too Early, Too Late: The Relevance of Zbyněk Stránský for German Museology. Museologica Brunensia, 2016, vol. 5, no. 2, pp. 44–50. ISSN 1805-4722. https://doi.org/10.5817/ MuB2016-2-5 | DOI 10.5817/MuB2016-2-5