Regionální muzeum jako komunitní centrum : smysl "malých" muzeí v 21. století

Author: Beránek, Petr
Source document: Museologica Brunensia. 2019, vol. 8, iss. 2, pp. 43-45
Extent
43-45
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
Czech
Document
References:
[1] Demografické procesy a struktura obyvatel v obcích metropolitních oblastí České republiky v letech 2012 až 2014. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. In Atlas obyvatelstva. Specializovaný mapový portál [online]. 2017 [cit. 2019-05-10]. Dostupný z www: http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/demograficke-a-migracni-procesy.

[2] DODD, Jocelyn. The socially purposeful museum. Museologica Brunensia, 2015, roč. 4, č. 2, s. 28–32. ISSN 1805-4722.

[3] KAULEN, Maria, Irina CHUVILOVA a Olga CHERKAEVA. Regional Museums in Russia: How to Solve the Accessibility Problem? Museum Network Development Strategy. Museologica Brunensia, 2015, roč. 4, č. 1, s. 16–21. ISSN 1805-4722.

[4] McMILLAN, David W. a David M. CHAVIS. Sense of Community: A Definition and Theory. Journal of Community Psychology, 1986, roč. 14, č. 1, s. 6–23. ISSN 1520-6629. https://doi.org/10.1002/1520-6629(198601)14:1<6::AID-JCOP2290140103>3.0.CO;2-I | DOI 10.1002/1520-6629(198601)14:1<6::AID-JCOP2290140103>3.0.CO;2-I

[5] Projekt "Malá muzea" v rámci AMG. In Asociace muzeí a galerií ČR [online]. [cit. 2019-05-05]. Dostupný z www: https://www.cz-museums.cz/web/deni_v_oboru/mala-muzea/projekt-malamuzea.

[6] ŠTYGLEROVÁ, Terezie. The population development of the Czech Republic in 2008. Czech Demography, 2010, roč. 4, s. 3–22.

[7] ŠUBRT, Jiří a Štěpánka PFEIFEROVÁ. Kolektivní paměť jako předmět historickosociologického bádání. Historická sociologie, 2010, roč. 2, č. 1, s. 9–29. ISSN 1804-0616.

[8] Take part in creating a new museum definition – the backbone of ICOM. In ICOM [online]. [cit. 2019-05-05]. Dostupný z www: https://icom.museum/en/activities/standards-guidelines/museumdefinition/.

[9] TŮMOVÁ, Ludmila. Dobrovolnický program Národního muzea v letech 2015–2017. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, 2018, roč. 56, č. 1, s. 50–55. ISSN 1803-0386.

[10] WALDEN, Barbara B. Like a Good Neighbor: Community Advocacy and Outreach for Small Museums. History News, 2013, roč. 68, č. 3, s. 19–23 [online]. Database JSTOR [cit. 2019-05-10]. Dostupný z www: https://www.jstor.org/stable/42654368. ISSN 0363-7492.

[11] ŽALMAN, Jiří. Kapesní průvodce o muzeu a muzejnictví (fiktivní rozhovor Jiřího Žalmana s muzejní elévkou). Praha: Národní muzeum, 2016. ISBN 978-80-7036-504-5.

[12] ŽALMAN, Jiří. Malá muzea (přednáška na semináři v Plzni). Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2007, č. 2, s. 8–10. ISSN 1213-2152.