Vliv autenticity na percepci exponátu

Title: Vliv autenticity na percepci exponátu
Source document: Museologica Brunensia. 2019, vol. 8, iss. 2, pp. 46-48
Extent
46-48
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BENEŠ, Josef. Kulturně výchovná činnost muzeí. 1. díl. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981.

[2] GOULDING, Christina. Contemporary Museum Culture and Consumer Behavior. Journal of Marketing Management, 1999, roč. 15, č. 7, s. 647–671. ISSN 2333-6080. | DOI 10.1362/026725799785037003

[3] HAMPP, Julia Constanze. Die "Aura" des Originals – Wahrheit oder Mythos? Wahrnehmung, Bewertung und Verarbeitung von authentischen Objekten in Ausstellungen von Wissenschafts- und Technikmuseen. Mnichov: Technische Universität München, TUM School of Education Lehrstuhl für Wissenschaftskommunikation, 2014. 132 s. Dizertační práce.

[4] HEDE, Anna-Marie. A journey to the authentic: Museum visitors and their negotiation of the inauthentic. Journal of Marketing Management, 2010, roč. 26, č. 7–8, s. 686–705. ISSN 2333-6080. | DOI 10.1080/02672571003780106

[5] JAGOŠOVÁ, Lucie, Otakar KIRSCH a kol. Muzejní profese a veřejnost 1: Nástin historie a současnosti vzájemných vztahů muzeí a jejich publika [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 111 s. [cit. 2019-04-29]. Dostupný z www: https://archeomuzeo.phil.muni.cz/media/3056324/muzejni_profese_a_verejnost.pdf. ISBN 978-80-210-8432-2.

[6] JAGOŠOVÁ, Lucie a Lenka MRÁZOVÁ. Objektové učení jako základ muzejní didaktiky. In Muzejní pedagogika dnes. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2008, s. 225–236. ISBN 978-80-244-1993-0.

[7] KESNER, Ladislav. Marketing a management muzeí a památek. Praha: Grada, 2005. 304 s. ISBN 978-80-247-6364-4.

[8] MOREL-DLEDALLE, Myriame. The Copy as an Exhibit. In Original, Copy, Fake, On the significance of the object in History and Archaeology Museums [online] ICOM, 2010, s. 124, 129 [cit. 2019-04-29]. Dostupný z www: http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icmah/publications/ActesShanghai-complet2.pdf.

[9] RAJČANOVÁ, Silvia. Originál a jeho aspekty vo vzťahu k jeho náhradníkom. In Originál & kópia v múzeu. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2015, s. 12–15.