Společnost Josepha von Öttla v městském divadle v Olomouci (1780–1783)

Title: Společnost Josepha von Öttla v městském divadle v Olomouci (1780–1783)
Source document: Theatralia. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 137-153
Extent
137-153
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V roce 1770 bylo v Olomouci zřízeno městské německy hrající divadlo. Studie popisuje tříleté období pronájmu divadla společnosti Josepha von Öttla v letech 1780–1783, k němuž se výjimečně dochovaly prameny se soupisem repertoáru a členstva. Analýza prokázala, že Öttlova společnost, provozující činohry, singspiely a pantomimy, prezentovala v Olomouci, tehdejší pohraniční pevnosti rakouské monarchie, ambiciózní osvícenský divadelní program, odrážející aktuální dramaturgii vídeňského Burgtheateru. Obdobně cenné prameny se dochovaly až k roku 1796 za ředitele Carla Haina.
In 1770, German-language municipal theatre was established in Olomouc. The study describes the three-year tenancy (1780–1783) of the theatre building by the company of Joseph von Öttl, to which materials including the list of repertoire and the company members survived. An analysis shows that Öttl's company, producing drama, singspiels, and pantomimes, run ambitious Enlightenment theatre, reflecting the contemporary dramaturgy of Viennese Burgtheater, in Olomouc, a fortified city on the borders of the Austrian monarchy. Equally valuable materials can later be found only about the director Carl Hain, who managed the theatre in 1796.
References
[1] ALTH, Minna von a Gertruda OBZYNA. 1977. Burgtheater 1776–1976. Aufführungen und Besetzungen von zweihundert Jahren. Bd. 1.–2. Wien: Ueberreuter, [1977].

[2] ANTONICEK, Theophil. 1975. Mederitsch (Gallus) Johann. In Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950. Bd. 6. Wien: Verlag der ÖAW, 1975: 183.

[3] BLÜMMEL, Emil Karl a Gustav GUGITZ. 1925. Der Prinzipal Franz Scherzer. In Alt-Wiener Thespiskarren. Die Frühzeit der Wiener Vorstadtbühnen. Wien: Verlag von Anton Schroll & Co., 1925: 271–307.

[4] BRODSKÁ, Božena. 2006. Dějiny baletu v Čechách a na Moravě do roku 1945. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2006.

[5] ČIČATKA, Jaroslav. 1955. Dějiny olomouckého divadla, doba nejstarší. Strojopis. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, [1955], sign. B II 291.170.

[6] ECKBERGER, Johann Alexius. 1998. Charakteristische Beyträge zur Kenntniss der Hauptstadt und Gränzfestung Olmütz. – Příspěvky k charakteristice a poznání hlavního města a pohraniční pevnosti Olomouce. Olomouc: Memoria, 1998.

[7] ELVERT, Christian d'. 1852. Die Geschichte des Theaters in Mähren und Oestr. Schlesien. Brünn: 1852.

[8] HANSEN, Günther. 1969. Hasenhut, Anton. Hasenhut, Philipp Karl. In Neue Deutsche Biographie. Bd. 8. Berlin: Duncker & Humblot, 1969: 31–32.

[9] HAVLÍČKOVÁ, Margita. 2005. Baroko kontra osvícenství. Střetnutí dvou epoch v Městském divadle na Zelném trhu v Brně. In Eva Šormová a Michaela Kuklová (eds.). Miscellanea. Praha: Divadelní ústav, 2005: 221–228.

[10] HAVLÍČKOVÁ, Margita, Sylva PRACNÁ a Jiří ŠTEFANIDES. 2011. Německojazyčné divadlo na Moravě a ve Slezsku. Ředitelé městských divadel. 1/3. Olomouc: UP, 2011.

[11] HAVLÍČKOVÁ, Margita, Sylva PRACNÁ a Jiří ŠTEFANIDES. 2013. Německojazyčné divadlo na Moravě a ve Slezsku. 2/3. Olomouc: UP, 2013.

[12] JAKUBCOVÁ, Alena a Matthias J. PERNERSTORFER (eds.). 2013. Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013.

[13] KOMORZYNSKI, Egon von. 1904. Gallus, Johann. In Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 49. Leipzig: Duncker & Humblot, 1904: 245–248.

[14] KOPECKÝ, Jiří. 2012. Německá operní scéna v Olomouci 1770–1878. Olomouc: UP, 2012.

[15] KUX, Johann. 1937. Geschichte der königlichen Hauptstadt Olmütz bis zum Umsturz 1918. Reichenberg/Olmütz: Verlag der Anstalt für Sudetendeutsche Heimatforschung – Verlag Franz Kraus Reichenberg, 1937.

[16] LEITMETZER, Josef. 2001. Leitmetzerova olomoucká kronika z let 1778–1829. Olomouc: Memoria, 2001.

[17] MIKULÁŠ, Jiří. 2002. Kozácký tábor na Starém Městě pražském L.P. 1785. Divadelní revue 23 (2002): 3: 89.

[18] Ollmütz. 1782. Ollmütz. In Theater-Kalender auf das Jahr 1783. Gotha, 1782: 272–274.

[19] PIES, Eike. 1973. Prinzipale. Zur Genealogie des deutschsprachigen Berufstheaters vom 17. bis 19. Jahrhundert. Ratingen/Kastellaun/Düsseldorf: Aloys Henn Verlag, 1973.

[20] PROCHÁZKA, Vladimír (ed.). 1988. Národní divadlo a jeho předchůdci. Praha: Academia, 1988.

[21] SOAO. 1781a. Státní okresní archiv v Olomouci. Smlouva mezi magistrátem a řed. Josephem Oettlem. Archiv města Olomouce, Zlomky registratur 1426–1786, inv. č. 810.

[22] SOAO. 1781b. Státní okresní archiv v Olomouci. Úmrtní matrika Vnitřní město, 1759–1783, inv. č. 5608, sign. O III 26, s. 236.

[23] ULRICH, Paul S. 1997. Bibliographisches Verzeichnis für Theater, Tanz und Musik. Bd. 1–2. Berlin: Verlag Arno Spitz GmBH, 1997.

[24] ULRICH, Paul S. 2019. Deutschsprachiges Theater in Tschechien (1777–1918). Bd. 1–2. Wien: Don Juan Archiv, 2019. (Pracovní verze.)

[25] VKOL. 1781. Vědecká knihovna v Olomouci. Theater-Taschenbuch von 21. Jenner bis Ende Dec. 1781 aller von der allhiesigen deutschen Schauspielergesellschaft in Ollmütz aufgeführten Schau- und Singspielen. Zum Neuen Jahrs-Geschenke zusammengetragen. Olomouc: 1781, sign. 47445.

[26] WURMOVÁ, Milada. 1996. Repertoár brněnského divadla v letech 1777–1848. Brno: ŠIFRA, 1996.