Dvě významná výročí jihomoravské archeologie : 180 let od narození Františka Vildomce : 20 let od úmrtí Vědomila Vildomce

Title: Dvě významná výročí jihomoravské archeologie : 180 let od narození Františka Vildomce : 20 let od úmrtí Vědomila Vildomce
Variant title:
  • Two significant anniversaries of South Moravian archaeology : 180th birth anniversary of František Vildomec : 20th death anniversary of Vědomil Vildomec
Author: Menšík, Petr
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2018, vol. 23, iss. 2, pp. 5-8
Extent
5-8
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Anniversary article; Obituary
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Kovárník, J. 1999: Zemřel PhDr. Vědomil Vildomec, Znojemské listy 8/1 (07. 01. 1999), 1.

[2] Podborský, V. 2005: František Vildomec (6. 2. 1878–3. 11. 1975) venkovský učitel, vlastivědný pracovník a věhlasný archeolog. Vědomil Vildomec (27. 9. 1921–28. 12. 1998) syn věhlasného archeologa, kantor, muzejník, archeolog a kulturně-osvětový pracovník. Brno.

[3] Podborský, V. – Vildomec, V. 1972: Pravěk Znojemska. Znojmo.

[4] Vildomcová, M. 2012: Volnomyšlenkář aneb jak to bylo. Třebíč.