Вечно живой… сленг

Title: Вечно живой… сленг
Author: Kalita, Inna
Source document: Opera Slavica. 2019, vol. 29, iss. 4, pp. 72-78
Extent
72-78
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
Russian
Reviewed work
Szczerbowski, Tadeusz. Polskie i rosyjskie słownictwo slangowe. Krakow : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2018, 392 s. ISBN 978-83-8084-210-6.
References
[1] SVISTUNOVA, M.: Leksìčnyja palanìzmy ŭ starabelaruskìch tvorach rèlìhìjnaj palemìkì. Acta Albaruthenica 2014, t. 14, s. 217–232.

[2] SZCZERBOWSKI, T.: Polskie i rosyjskie słownictwo slangowe. Krakow: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2018. ISBN 978-83-8084-210-6.

[3] ŠETÈLJA, V. M.: Slovar' polonizmov russkich tekstov XIX–XX vekov. = Słownik polonizmów rosyjskich tekstów XIX–XX wieków: okolo 1000 slovarnych statej. Moskva: Prometej, 2019. 978-5-907100-13-8.

[4] WITKOWSKI, W.: Słownik zapożyczeń polskich w języku rosyjskim. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006.