Lexikální atlas ruských nářečí

Title: Lexikální atlas ruských nářečí
Source document: Opera Slavica. 2019, vol. 29, iss. 4, pp. 78-82
Extent
78-82
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
Czech
Reviewed work
Лексический атлас русских народных говоров (ЛАРНГ): Том 1. Растительный мир. Москва–Санкт-Петербург : Нестор-История, 2017.
References
[1] BALHAR, J. a kol.: Český jazykový atlas. 1. Praha: Academia, 1992. ISBN 978-80-86496-67-2.

[2] BALHAR, J. a kol.: Český jazykový atlas. 2. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0574-9.

[3] BALHAR, J. a kol.: Český jazykový atlas. 3. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0654-0.

[4] BALHAR, J. a kol.: Český jazykový atlas. 4. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0921-3.

[5] BALHAR, J. a kol.: Český jazykový atlas. 5. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1339-3.

[6] BALHAR, J. a kol.: Český jazykový atlas. Dodatky. Praha: Academia, 2011. ISBN 978-80-200-1967-7.

[7] KLOFEROVÁ, S.: Nářeční atlasy slovanských jazyků. Historie a současnost. Gwary Dziś, 2015, č. 7, s. 43–55.

[8] Leksičeskij atlas russkich narodnych govorov (LARNG). Probnyj vypusk. Sankt-Peterburg: Nauka, 2004.

[9] Leksičeskij atlas russkich narodnych govorov (LARNG): Tom 1. Rastitel'nyj mir. Moskva–Sankt-Peterburg: Nestor-Istorija, 2017.