Bezpečnost silničního provozu v jazykovém obrazu světa dětí a mládeže

Title: Bezpečnost silničního provozu v jazykovém obrazu světa dětí a mládeže
Source document: Opera Slavica. 2019, vol. 29, iss. 4, pp. 85-86
Extent
85-86
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
Czech
Reviewed work
Wojciechowska, Justyna. Bezpieczeństwo drogowe w językowym obrazie świata dzieci i młodzieży. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, 2018, 182 s.
References
[1] WOJCIECHOWSKA, J.: Bezpieczeństwo drogowe w językowym obrazie świata dzieci i młodzieży. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH, 2018.