Österreichische Archive : Geschichte und Gegenwart

Image
Contributor
Elbel, Petr (Editor)
Edition
Erste Ausgabe
Place of publication
Brno
Publisher
Masaryk University Press
Year of publication
2019
Extent
586 stran
Series
  • Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034; 498
ISBN
978-80-210-9466-6
978-80-210-9467-3 (online ; pdf)
Language
German
Link to MU library catalogue: 6462425
Description
  • Rakouská republika je dnes poměrně malým státem. Až do roku 1918 však bylo Rakousko-Uhersko významnou velmocí. Rakouské archivy proto - díky své velikosti a historickému významu - patří k nejbohatším v Evropě. Kolektivní publikace představuje dějiny a současnost rakouského archivnictví nejprve ve stručném přehledu, a pak detailně na příkladu 16 institucí: všech čtyř oddělení Rakouského státního archivu, vybraných zemských, komunálních, univerzitních, církevních i soukromých archivů. Autory jednotlivých kapitol jsou současní nebo bývalí archiváři a archivářky příslušných archivů. Kniha je určena především pro studenty historie a archivnictví a profesionální historiky i archiváře ze všech nástupnických států Podunajské monarchie.
  • Today's Austria is a relatively small state. However, until 1918 Austria-Hungary was an important superpower. Therefore, due to their size and historical importance, Austrian archives are amongst the richest in Europe. This joint publication gives a brief overview over the past and present of the Austrian archives and looks in detail at 16 institutions: the four divisions of the Austrian State Archive as well as selected provincial, local, university, church and private archives. The authors of each chapter are or have been archivists of the mentioned archives. The book is addressed in particular to students of history and archival studies as well as professional historians and archivists from all of the successor states of the Austrian monarchy.
License: Not specified license
Rights holder
Masaryk University Press
Heidemarie Bachhofer
Frank Bayard
Ulrike Denk
Christoph Haidacher
Elke Hammer-Luza
Herbert Hutterer
Thomas Just
Karl Kollermann
Juliane Mikoletzky
Helga Penz
Susanne Claudine Pils
Willibald Rosner
Walter Schuster
Stefan Seitschek
Arthur Stögmann
Christoph Tepperberg
Philipp Tolloi
Susanne Uslu-Pauer
Peter Wiesflecker
Rights access
open access
Vorwort und Einleitung
Page Chapter number Title
19-23 I | Vorwort des Herausgebers, oder: Von der Ringvorlesung zum Buch | pdf icon Elbel, Petr
24-70 II | Österreichische Archive vom Mittelalter bis zur Gegenwart : ein Überblick | pdf icon Elbel, Petr; Štouračová, Jiřina
Österreichisches Staatsarchiv
Page Chapter number Title
73-138 III | Das Haus-, Hof- und Staatsarchiv im Verbund des Österreichischen Staatsarchivs | pdf icon Just, Thomas
139-196 IV | Die zivile Zentralverwaltung der Habsburgermonarchie : das Allgemeine Verwaltungs-, Finanz- und Hofkammerarchiv | pdf icon Hutterer, Herbert; Seitschek, Stefan
197-223 V | Das Kriegsarchiv in Wien und seine Quellen für die internale Forschung | pdf icon Tepperberg, Christoph
224-230 VI | Das Archiv der Republik und die österreichische Bundesverwaltung | pdf icon Tepperberg, Christoph
Landesarchive
Page Chapter number Title
233-262 VII | Das Steiermärkische Landesarchiv in Graz : Geschichte, Standorte und Bestände | pdf icon Hammer-Luza, Elke
263-288 VIII | (Nicht nur) "Gedächtnis des Landes" : Struktur, Organisation, Profil und Herausforderungen eines modernen Archivbetriebes | pdf icon Wiesflecker, Peter
289-316 IX | Das Tiroler Landesarchiv und das Tiroler Archivwesen | pdf icon Haidacher, Christoph
317-343 X | "Endlich übernimmt das Land seine eigene Geschichte" Aspekte des Südtiroler Archivwesens seit 1919 | pdf icon Tolloi, Philipp
344-358 XI | Das Niederösterreichische Landesarchiv | pdf icon Rosner, Willibald
Kommunale Archive
Page Chapter number Title
361-379 XII | Das Wiener Stadt- und Landesarchiv | pdf icon Pils, Susanne Claudine
380-397 XIII | Das Archiv der Stadt Linz | pdf icon Schuster, Walter
Universitätsarchive
Page Chapter number Title
401-426 XIV | Das Archiv der Universität Wien – Geschichte, Bestände, Aufgaben | pdf icon Denk, Ulrike
427-443 XV | Das Universitätsarchiv der Technischen Universität Wien | pdf icon Mikoletzky, Juliane
Archive von Kirchen und Religionsgemeinschaften, private Archive
Page Chapter number Title
447-467 XVI | Das Diözesanarchiv St. Pölten | pdf icon Bachhofer, Heidemarie; Kollermann, Karl
468-485 XVII | Ordensarchive in Österreich | pdf icon Penz, Helga
486-503 XVIII | Das Deutschordens-Zentralarchiv in Wien | pdf icon Bayard, Frank
504-517 XIX | Das Archiv der Israelitischen Kultusgemeinde Wien | pdf icon Uslu-Pauer, Susanne
518-536 XX | Das Hausarchiv der regierenden Fürsten von und zu Liechtenstein | pdf icon Stögmann, Arthur
Page Chapter number Title
539-583 Quellen- und Literaturverzeichnis | pdf icon
hidden-section Abkürzungen
Page Chapter number Title
584 Abkürzungen | pdf icon
Page Chapter number Title
585-586 Verzeichnis der Autorinnen und Autoren | pdf icon