Αποτελεί ο Πτωχοπρόδρομος λογοτεχνικό πρόδρομο του Καραγκιόζη;

Title: Αποτελεί ο Πτωχοπρόδρομος λογοτεχνικό πρόδρομο του Καραγκιόζη;
Source document: Neograeca Bohemica. 2010, vol. 10, iss. [1], pp. 43-50
Extent
43-50
  • ISSN
    1803-6414
Type: Article
Language
Greek, Modern (1453–)
License: Not specified license
Note
  • Η ανακοίνωση εκφωνήθηκε το 4ο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών στη Γρανάδα (Ισπανία) και θα δημοσιευτεί επίσης online στην ιστοσελίδα της ΕΕΝΣ (www.eens.org).
References
[1] ΓΙΑΓΙΑΝΝΟΣ ΑΠ., ΓΙΑΓΙΑΝΝΟΣ ΑΡ., ΔΙΓΚΛΗΣ Ι. Ο κόσμος του Καραγκιόζη. Φιγούρες, Αθήνα 1976.

[2] ΓΙΑΓΙΑΝΝΟΣ ΑΠ., ΓΙΑΓΙΑΝΝΟΣ ΑΡ., ΔΙΓΚΛΗΣ Ι. Ο κόσμος του Καραγκιόζη. Σκηνικά, Αθήνα 1977.

[3] ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Ο Καραγκιόζης. Ένα ελληνικό θέατρο σκιών, Αθήνα 1980.

[4] ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. Εισαγωγή στον Καραγκιόζη. Ιn: Idem. Ο Καραγκιόζης Α', Αθήνα 1971, θ'–πδ'.

[5] ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ Ι. Ο Καραγκιόζης Φτωχοπρόδρομος, Αθήνα 1981.

[6] ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φ. Ο Πτωχοπρόδρομος. Ο πεινασμένος καλόγερος. Ιn: Idem. Μυστικά άνθη ήγουν Κείμενα γύρω από τις αθάνατες αξίες της ορθόδοξης ζωής, Αθήνα 1977, 26–30.

[7] ΜΠΙΡΗΣ Κ. Η. Ο Καραγκιόζης. Ελληνικό λαϊκό θέατρο, Αθήνα 1952 (ανάτυπο από το περιοδικό Νέα Εστία, 1952, τόμος Β').

[8] ΜΠΙΡΗΣ Κ. Η. Ελληνικός ο Καραγκιόζης. Θέατρο 10, 1963, 9–19.

[9] ΠΛΩΡΙΤΗΣ M. Το θέατρο στο Βυζάντιο, Αθήνα 1999.

[10] ΣΑΡΡΗ E. Ελληνικό θέατρο σκιών. Βιβλιογραφία (ανέκδοτη πτυχιακή εργασία του Τ.Ε.Ι. Αθήνας), Αθήνα 2000.

[11] ΣΠΑΘΑΡΗΣ Σ. Απομνημονεύματα και η τέχνη του Καραγκιόζη, Αθήνα 1992.

[12] ΦΩΤΙΑΔΗΣ Α. Καραγκιόζης ο Πρόσφυγας, Αθήνα 1977.

[13] ALEXIOU Μ. Ploys of Performance: Games and Play in the Ptochoprodromic Poems. DOP, 53, 91–109.

[14] BOURBOUHAKIS Ε. C. 'Political' personae: the poem from prison of Michael Glykas: Byzantine literature between fact and fiction. BMGS, 31, 2007, 53–75.

[15] CAIMI G., Karaghiozi ou la Comédie Grecque dans l' ame du Théatre d' Ombres, Athenes 1935. Eλ. μετάφραση: Τζ. Καΐμη, Καραγκιόζης ή Η αρχαία κωμωδία στην ψυχή του θεάτρου σκιών, μετάφραση Κ. Μέκκας, Τ. Μηλιάς, Αθήνα 1999.

[16] DOSTÁLOVÁ-JENIŠTOVÁ R. Das neugriechische Schattentheater Karagöz. Einige Bemerkungen zu seiner weiteren Erforschung. In: J. Irmscher (επιμ.). Probleme der neugriechischer Literatur IV, Berlin 1959, 185–197.

[17] EIDENEIER H. Zu den Προδρομικά. Byzantinische Zeitschrift, 57, 1964, 329–337.

[18] EIDENEIER H. Ptochoprodromos, Köln 1991.

[19] HÖRANDNER W. Theodoros Prodromos und die Gedichtsammlung des Cod. Marc. XI 22, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft, 16, 1967, 91–106.

[20] HÖRANDNER W. (επιμ.). Theodoros Prodromos: Historische Gedichte (Wiener byzantinistische Studien XI), Wien 1974.

[21] HÖRANDNER W. Marginalien zum "Manganeios Prodromos". Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft, 24, 1975, 95–106.

[22] IRMSCHER J. Soziologische Erwägungen zur Entstehung der neugriechischen Literatur. In: J. M. Husary, D. Obolensky, S. Runciman (επιμ.). Proceediings of the XIIIth International congress of Byzantine studies, London, New York, Toronto 1967, 301–308.

[23] JEffREYS M. The Literary Emergence of Vernacular Greek. Mosaic, 8, 1974-1975, 171–193.

[24] KRUMBACHER K. Geschichte der byzantinischen Literatur, München 1897.

[25] KULHÁNKOVÁ M. Die byzantinische Betteldichtung. Verbindung des Klassischen mit dem Volkstümlichen. In: A. Rhoby, E. Schiffer (επιμ.). Imitatio – aemulatio – variatio, Wien 2010, 175–180.

[26] KYRIAKIS M. J. Poor Poets and Starving Literati in Twelfth Century Byzantium. Byzantion, 44, 1974, 291–309.

[27] MARCINIAK P. Greek Drama in Byzantine Times, Katowice 2004.

[28] PUCHNER W. Το βυζαντινό θέατρο. In: Ιdem, Ευρωπαϊκή θεατρολογία. Ένδεκα μελετήματα, Αθήνα 1984, 13–92.

[29] PUCHNER W. Zum Theater in Byzanz. Eine Zwischenbilanz. In: G. Prinzig, D. Simon (επιμ). Fest und Alltag in Byzanz München, 1990, 11–16.

[30] PUCHNER W. Bιβλιοκρισία του βιβλίου Το θέατρο στο Βυζάντιο, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 51, 2001, 416–417.

[31] PUCHNER W. Acting in the Byzantine Theatre: Evidence and Probléme. In: P. Easterling, E. Hall (επιμ). Greek and Roman Actors: Aspects of an Ancient Profession, Cambridge 2002, 304–324.

[32] PUCHNER W. Η μαγεία των σκιών. Μικρό εγχειρίδιο για τον Καραγκιόζη. In: Αλέξανδρα Χαριτάτου (επιμ.). Ελληνικό θέατρο σκιών. Φιγούρες από φως και Ιστορία, Αθήνα 2004, 17–27.

[33] REICH Η. Der Mimus, Berlin 1903.