Η συνάντηση του Ζυλ Ντασέν με την ελληνική τραγωδία

Source document: Neograeca Bohemica. 2011, vol. 11, iss. [1], pp. 111-116
Extent
111-116
  • ISSN
    1803-6414
Type: Article
Language
Greek, Modern (1453–)
License: Not specified license
Document
References:
[1] MACKINNON K. Greek Tragedy into Film, London – Sydney 1986.

[2] MCDONALD M. Euripides in cinema: the heart made visible, Philadelphia 1983.

[3] SOLOMON J. The Ancient World in the Cinema, Yale Univ. Press 2001.

[4] TSOMIS G. Die Rezeption des Euripideischen Hippolytos im Film Phaedra von Jules Dassin. In: Kornjak-Töchterle (eds.), Pontes II. Antike im Film (Comparanda 5), Insbruck-WienMünchen-Bozen 2002, 107–116.