Metodologie provedeného šetření

Source document: Záleská, Klára. Podpora školní adaptace dětí-cizinců : náhled do české a norské praxe. Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2020, pp. 43-59
Extent
43-59
Type
Chapter
Language
Czech
Note
Obsahuje: 3.1 Výzkumný problém, cíl a design šetření -- 3.2 Zvolená metoda srovnání a výzkumná otázka -- 3.3 Postup při navrhování srovnávacího výzkumu -- 3.4 Analytický proces zvolené metody srovnání -- 3.5 Časový harmonogram sběru dat -- 3.6 Validita a etická dimenze výzkumu
Rights access
open access
License: Not specified license
Document