O význame a hodnote (literárnohistorického) vedenia a poznania

Source document: Opera Slavica. 2020, vol. 30, iss. 3, pp. 77-81
Extent
77-81
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
Slovak
Reviewed work
Tatár, Jozef. Umelecký profil Štefana Krčméryho. Vydanie prvé. Banská Bystrica: Belianum, 2015. 105 s. ISBN 978-80-557-0949-9.
Document
References:
[1] TATÁR, J.: Umelecký profil Štefana Krčméryho. Banská Bystrica: Belianum, 2015. 105 s. ISBN 978-80-557-0949-9.