Druhé místo jako brána k filosofii performance

Title: Druhé místo jako brána k filosofii performance
Source document: Theatralia. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 173-175
Extent
173-175
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Review
Language
Czech
Reviewed work
Koubová, Alice. Myslet z druhého místa: k otázce performativní filosofie. Praha: NAMU, 2019. 167 s. ISBN 978-80-7331-511-5.