[Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas: serija fonetiko-grammatičeskaja. Vypusk 9, Refleksy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt = Slovanský jazykový atlas: foneticko-gramatická série. Svazek 9, Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt ...]

Source document: Linguistica Brunensia. 2020, vol. 68, iss. 2, pp. 108-109
Extent
108-109
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Review
Language
Czech
Reviewed work
Ireinová, Martina; Přadková, Petra, eds. Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas: serija fonetiko-grammatičeskaja. Vypusk 9, Refleksy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt = Slovanský jazykový atlas: foneticko-gramatická série. Svazek 9, Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt = L'atlas linguistique slave: série phonologique et grammaticale. Tome 9, Réflexes de *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt = The Slavic linguistic atlas: phonology and grammar series. Volume 9, The reflexes of *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt. Vydání první. Praga: Akademija, 2019. 188 s. ISBN 978-80-200-3105-1.
Note
  • Tento příspěvek vznikl na základě řešení projektu MUNI/A/0913/2019 (ID=54551) Čeština v jednotě synchronie a diachronie – 2020.
Document