1

Title: Studia historica Brunensia
Year: 2020
Volume: 67
Issue: 1
Publication year
2020
ISSN
1803-7429 (print)
2336-4513 (online)
Department FF MU
Title Document
Formy a přeměny diplomatické produkce v novověku II | 5–7
Bárta, Stanislav
PDF
Title Document
Obecné problémy diplomatiky v novověku | 9–18
Sviták, Zbyněk
PDF
Title Document
Historická účetní terminologie v českých zemích v pozdním středověku a raném novověku : příspěvek k diskuzi | 19–26
Slavíčková, Pavla
PDF
Title Document
Sutorův kancelářský řád ze 60. let 17. století a jeho vliv na brněnské městské písemnosti | 27–36
Sulitková, Ludmila
PDF
Title Document
Kvaterny majestátů moravských zemských desk : stavovské přijímání na Moravě po roce 1628 a jeho písemná evidence v letech 1642–1852 | 37–79
Brňovják, Jiří
PDF
Title Document
Komunikační písemnosti moravských panství : případová analýza na příkladu komunikace panství Třebíč, Uherský Brod, Veveří a Židlochovice na konci 18. a v první polovině 19. století | 81–89
Kovárová, Kateřina
PDF
Title Document
Familiantský zákon a jeho dopad na proces udělování svatebních konsensů v Čechách | 91–106
Ebelová, Ivana
PDF
Title Document
Trestní evidence (na příkladu písemností humpoleckého) politického úřadu první instance státní správy na počátku 20. století | 107–125
Holub, Pavel
PDF
Title Document
Komunikační písemnosti okresního politického úřadu v Boskovicích a jejich proměny na přelomu 19. a 20. století | 127–157
Florian, Jaromír
PDF
Title Document
Diplomatická produkcia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v priereze jej existencie v rokoch 1921 až 1950 | 159–170
Valo, Ján
PDF