Approche épilinguistique des adolescents québécois sur la situation linguistique au Québec

Image
Variant title
Epilinguistic approach of local teenagers towards the linguistic situation in Quebec
Edition
Première édition
Place of publication
Brno
Publisher
Masaryk University Press
Year of publication
2020
Extent
208 stran
Series
  • Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 505
ISBN
978-80-210-9732-2
978-80-210-9733-9 (online ; pdf)
Link to MU library catalogue: 6478572
Description
  • Hlavním tématem této knihy je empirické ověření obecně rozšířených domněnek týkajících se postoje mladých lidí k aktuální jazykové situaci v kanadské provincii Quebec. Analýza založená na kvantitativním a kvalitativním výzkumu v terénu (Gatineau, Montreal, Quebec, Saint-Gabriel-de-Valcartier) se skládá z 683 dotazníků a více než 7 hodin zvukových záznamů rozhovorů. Analýza pracuje s následujícími faktory: věk (průměrný věk respondentů byl 14,8 let), pohlaví a bydliště. Rozdělení respondentů do tří jazykových skupin následně přispělo ke zjištění, zda při diverzifikaci jejich názorů hraje zásadní roli jednojazyčnost, dvojjazyčnost či vícejazyčnost.
  • The main topic of this book is the empirical verification of generally widespread assumptions concerning the attitude of young people's view of the language situation in Quebec. The analysis, based on quantitative and qualitative research in the field (Gatineau, Montreal, Quebec, Saint-Gabriel-de-Valcartier), consists of 683 questionnaires and more than 7 hours of recorded interviews. The factors applied for the analysis were age (average of the respondents was 14.8 years), sex, and residence. The respondents were as well divided into three language groups to discover if monolingualism, bilingualism, or multilingualism is a crucial role in the diversification of their opinions.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Petra Klapuchová
Rights access
open access
hidden-section Introduction
Page Chapter number Title
9-12 Introduction | pdf icon Klapuchová, Petra
Page Chapter number Title
13-32 1 | Parcours historique de l'évolution de(s) identité(s) au Québec | pdf icon Klapuchová, Petra
Page Chapter number Title
33-41 2 | Terrains de recherche : autour du facteur diatopique et des spécificités du groupe ciblé | pdf icon Klapuchová, Petra
Page Chapter number Title
43-72 3 | Enjeux méthodologiques | pdf icon Klapuchová, Petra
Page Chapter number Title
73-88 4 | Groupes linguistiques des jeunes enquêtés | pdf icon Klapuchová, Petra
Page Chapter number Title
89-123 5 | Analyse du langage des jeunes Québécois au quotidien en relation avec les anglicismes | pdf icon Klapuchová, Petra
Page Chapter number Title
125-150 6 | Diversité dans l'usage des emprunts : analyse des anglicismes deadline, lousse, skill, job, noob | pdf icon Klapuchová, Petra
Page Chapter number Title
151-181 7 | Aménagement linguistique du point de vue des adolescents québécois contemporains | pdf icon Klapuchová, Petra
hidden-section Conclusion
Page Chapter number Title
183-187 Conclusion | pdf icon Klapuchová, Petra
Page Chapter number Title
189-190 Epilinguistic approach of local teenagers towards the linguistic situation in Quebec : summary | pdf icon Klapuchová, Petra
Page Chapter number Title
191-198 Références bibliographiques | pdf icon Klapuchová, Petra
hidden-section Liste des graphiques
Page Chapter number Title
199-200 Liste des graphiques | pdf icon Klapuchová, Petra
hidden-section Liste des tableaux
Page Chapter number Title
201-202 Liste des tableaux | pdf icon Klapuchová, Petra
hidden-section Annexe questionnaire
Page Chapter number Title
[203]-208 Annexe questionnaire | pdf icon Klapuchová, Petra