Versionen der Messe "Missa solemnis AZ VIII/1:*C2" von Anton Zimmermann

Title: Versionen der Messe "Missa solemnis AZ VIII/1:*C2" von Anton Zimmermann
Variant title:
  • Versions of the mass "Missa solemnis AZ VIII/1:*C2" by Anton Zimmermann
Source document: Musicologica Brunensia. 2020, vol. 55, iss. 2, pp. 69-98
Extent
69-98
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Amongst Anton Zimmerman's masses, Missa solemnis AZ VIII/1:*C2 belongs to those with the largest number of preserved sources. The oldest one comes from the collection of musical materials of the Church of St. James in Brno. Its notation, however, does not match a major part of other copies. Musical performances in the 18th centuries often adjusted to the needs of the individual churches and monasteries. For example, one could see changes in instrumentation and compositional structure. It is apparent that several copies of Zimmermann's Missa solemnis AZ VIII/1:*C2 have undergone such alterations. These compositionally altered versions have been found in Czech archives, primarily from Prague. The research in the present studies suggests that other, significantly younger versions from other regions draw upon the Prague sources. Their comparison to the oldest source from Brno and the analysis of the compositional style including the development of individual voices or the chosen instrumentation suggest that none of the altered versions of the mass have been composed by Anton Zimmermann. The study also presents the complications one could encounter when working with sources from the second half of the 18th century, often obtaining surprising results.
References
[1] Brno, Moravské zemské muzeum (CZ-Bm), Oddělení dějin hudby, Hudební sbírka kostela sv. Jakuba v Brně, Sign. A 2312.

[2] Göttweig, Benediktinerstift Göttweig, Musikarchiv (A-GÖ), Sign. 743

[3] Praha, Národní muzeum – České muzeum hudba, Hudební archiv, Klášter premonstrátů (CZ-Pst), Sign. XLVII B9.

[4] CZ-Pst, Sign. XLVI A 358.

[5] CZ-Pst, Sign. XLVI E 196.

[6] CZ-Pst, Sign. XLVI A 572.

[7] Praha, Národní muzeum – České muzeum hudby, Hudební archiv, Klášter cisterciáků (CZ-Pnm), Osek, Sign. XXXIII B 18.

[8] Praha, Národní muzeum – České muzeum hudby, Hudební archiv, Farní kostel (CZ-Pnm), Úterý, Sign. XXXVIII E 195.

[9] Sokolov, Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích (CZ-SO), Jindřichovice v Krušných horách (Okres Sokolov), Osobní pozůstalost Jana N. Schlesingera, Mariánské Lázně, Sign. 36.

[10] BUŽGA, J.; KOUBA, E.; MIKANOVÁ, E.; VOLEK T. Průvodce po pramenech k dějinám hudby. Fondy a sbírky uložené v Čechách. ACADEMIA nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 1969.

[11] JONÁŠOVÁ, Milada. Hudební sbírka. In Speculum Mundi: Sběratelství kláštera premonstrátů na Strahově. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2014, S. 24–27.

[12] MÚDRA, Darina. Anton Zimmermann (1741–1781). Thematisches Werkverzeichnis. Frankfurt am Main, 2011.

[13] Praha, Milosrdní bratři (Barmherzige Brüder), Verzeichnis der Musikalien [1829], Nr. 11, S. 5, In MÚDRA, Darina. Anton Zimmermann (1741–1781). Thematisches Werkverzeichnis. Frankfurt am Main, 2011.

[14] MÚDRA, Darina. Anton Zimmermann v európskom dobovom repertoári. In Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava Jg. 27, 2001, Nr. 2–3, S. 265–290.

[15] PERUTKOVÁ, Jana. Problematika galantního stylu ve světle dobových pramenů (s bližším zaměřením na hudebně dramatickou tvorbu). Musicologica Brunensia 46, 2011, Nr. 1–2, S. 127–139.

[16] POLÁK, Pavol. Zur Erforschung der Lebensdaten von Anton Zimmermann. In Musicologica Slovaca 7, Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava: 1978, S. 171–211.

[17] ZIMMERMANN, Anton. Serenata affettuosa per La quaresima. Wurde von ŠEBESTA, Róbert zur Auflage vorbereitet. Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2013, S. VIII.

[18] Praha, Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou, hudební sbírka (CZ-Pkřiž), Sign. XXXV D 173, RISM ID no. 550255434 (https:opac.rism.info/search?id=550255434&View=rism).

[19] Wien, Zentralbibliothek der österreichischen Minoritenprovinz (A-Wm), Sign. 149,

[20] RISM ID no. 600054769 (https:opac.rism.info/search?id=600054769&View=rism).

[21] Sokolov, Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích: Osobní pozůstalost, Jan N. Schlesinger, Mariánské Lázně [online]. © 2020 LemonBone s. r. o. [zit. 2020-01-26]. Verfügbar auf: http://www.badatelna.eu/instituce/Statni_okresni_archiv_Sokolov_se_sidlem_v_Jindrichovicich/fondy/?q=s.

[22] ŠVANDRLÍK, Richard. Význačné osobnosti Mariánských Lázní In: Hamelika, Historie Mariánských lázní [online]. 14.1.2020 [zit. 2020-01-26]. Verfügbar auf: https://www.hamelika.cz/?cz_vyznacne-osobnosti,326#SCHLESINGER%20Johann.