Vzácný moment v českém tanečněvědném diskurzu

Title: Vzácný moment v českém tanečněvědném diskurzu
Source document: Theatralia. 2021, vol. 24, iss. 1, pp. 287-290
Extent
287-290
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Review
Language
Czech
Reviewed work
Čech, Viktor. Choreografický moment v současném umění. Vydání: první. V Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2018. 99 stran. ISBN 978-80-7561-147-5.