Šestisetleté výročí bitvy na Kulikovském poli : Rusofobie a eurasijství L. N. Gumileva v 80. letech 20. století

Title: Šestisetleté výročí bitvy na Kulikovském poli : Rusofobie a eurasijství L. N. Gumileva v 80. letech 20. století
Variant title:
  • The 600th anniversary of the Battle of Kulikovo : Russophobia and Eurasianism of L. N. Gumilev in the 1980s
Author: Racyn, Michal
Source document: Studia historica Brunensia. 2021, vol. 68, iss. 2, pp. 261-275
Extent
261-275
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This paper focuses on selected historiography concepts of the soviet historian and ethnologist L. N. Gumilev (1912–1992). The main aim is to present Gumilev's revision of the Kulikovo battle (1380). Paper is based on his two articles published in 1980 on the occasion of the 600th anniversary of the event. Primary sources are supplemented by Gumilev's correspondence deposited in Prague and St. Petersburg. Paper clarifies alleged Eurasianist aspects of Gumilev's articles and consequences of their ambivalent reception in the intellectual milieu of Russian nationalists.
Note
Tento výstup vznikl na Masarykově univerzitě v rámci projektu Proměny reflexe ruského politického a společenského myšlení číslo MUNI/A/1114/2020 podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2021. Text vychází z připravovaného disertačního projektu zaměřeného na vývoj a proměny eurasijských koncepcí mezi lety 1945–1991 a také z diplomové práce věnované analýze písemného kontaktu mezi P. N. Savickým a L. N. Gumilevem. Srov. Racyn, Michal: Eurasijství P. N. Savického a L. N. Gumileva v kontextu jejich vzájemné korespondence. Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Brno 2018. Nepublikovaná diplomová práce.