Cesty autorské pohádky po roce 2000 v České republice a v Bulharsku

Title: Cesty autorské pohádky po roce 2000 v České republice a v Bulharsku
Variant title:
  • The ways of the authorial fairy tale after the year 2000 in the Czech Republic and in Bulgaria
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2021
Extent
171 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 513
ISBN
978-80-210-9951-7
978-80-210-9952-4 (online ; pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6495360
Description
  • Monografie se zabývá jedním z žánrů dětské literatury (literatury pro děti a mládež) – současnými autorskými pohádkami vydanými v letech 2000 až 2020 v České republice a v Bulharsku. Autorka v ní pomocí srovnávací metody a analýzy děl sleduje vývojové posuny v žánru autorské pohádky v obou národních literaturách. Publikace se výběrově zaměřuje na nejvýraznější typy autorských pohádek a je rozdělena do čtyř částí: folklorem ovlivněné pohádky, deníkové a kalendářové pohádky, lyrizované a rytmické pohádky, humorné a nonsensové pohádky. Kvůli míšení různých literárních žánrů jde však pouze o orientační a přibližné členění.
  • This monograph deals with a genre of children's literature (literature for children and young adults) – the contemporary authorial fairy tales published between 2000 and 2020 in the Czech Republic and in Bulgaria. Using a comparative method and analysis of the works, the monograph follows the development shifts in the genre of authorial fairy tale in both national literatures. The work is selective, focused on the most distinctive types of authorial fairy tales. The division of the monograph into four parts (folklore-influenced fairy tales, diary and calendar fairy tales, lyricized and rhythmic fairy tales, humor and nonsense fairy tales) tends to be more orientational and approximate thanks to the mixing of different literary genres.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Martina Salhiová
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
1 | Úvod | 7–12
Salhiová, Martina
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Komparativní přístup | 13–49
Salhiová, Martina
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Cesty české a bulharské autorské pohádky po roce 2000 | 50–140
Salhiová, Martina
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
4 | Závěr | 141–150
Salhiová, Martina
PDF
Chapter number Title Custom text
Ediční poznámka a poděkování | 151
Salhiová, Martina
PDF
Chapter number Title Custom text
The ways of the authorial fairy tale after the year 2000 in the Czech Republic and in Bulgaria : summary | 152–153
Salhiová, Martina
PDF
hidden-section Bibliografie
Chapter number Title Custom text
Bibliografie | 154–171
Salhiová, Martina
PDF