Dokumentace

Variant title
Documentation
Author: Nosek, Vojtěch
Source document: Nosek, Vojtěch. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. Loskotová, Irena (Editor); Kličová, Jana (Translator). 1., elektronické vydání Brno: Masarykova univerzita, 2021, pp. 23-65
Extent
23-65
Type
Chapter
Language
Czech
English
Note
Obsahuje: 3 Dokumentace [str. 23-43] -- 3.1 Výzkumné otázky -- 3.2 Metoda -- 3.3 Sběr dat – obrazová korelace -- 3.4 Sběr dat – RTI -- 3.5 Vyhodnocení dat -- 3.6 Souhrn
Obsahuje: 3 Documentation [p. 44-65] -- 3.1 Research questions -- 3.2 Method -- 3.3 Data collection – Image-Based Modelling -- 3.4 Data collection – RTI -- 3.5 Data evaluation -- 3.6 Summary
Rights access
open access
License: Not specified license
Document