Provinilý lev

Variant title
Guilty lion
Source document: Loskotová, Irena; Hložek, Martin; Jagosz-Zarzycka, Zofia. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. Loskotová, Irena (Editor); Kličová, Jana (Translator). 1., elektronické vydání Brno: Masarykova univerzita, 2021, pp. 277-312
Extent
277-312
Type
Chapter
Language
Czech
English
Note
Obsahuje: 4e Provinilý lev [str. 277-294] -- 4e.1 Reliéf -- 4e.2 Lokality -- 4e.3 Analýzy
Obsahuje: 4e Guilty lion [p. 295-312] -- 4e.1 Relief -- 4e.2 Locations -- 4e.3 Analyses
Rights access
open access
License: Not specified license
Document