Paríž v slovenskom a českom umení

Title: Paríž v slovenskom a českom umení
Source document: Opera Slavica. 2021, vol. 31, iss. 3, pp. 66-68
Extent
66-68
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
Slovak
Reviewed work
Vašš, Martin. Zmenení Parížom: slovenskí umelci a Paríž v 20. storočí. 1. vydanie. Bratislava: Marenčin PT, 2020. 243 stran, 9 nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-569-0443-5.
References
[1] VAŠŠ, M.: Zmenení Parížom, slovenskí umelci a Paríž v 20. storočí. Bratislava: Marenčin PT 2020, 243 s. ISBN 978-80-569-0443-5.