Diskurz tance / diskurz o tanci : současné tendence německé taneční vědy

Title: Diskurz tance / diskurz o tanci : současné tendence německé taneční vědy
Variant title:
  • Dance discourse / discourse on dance : current tendencies in German Dance Studies
Source document: Theatralia. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 60-77
Extent
60-77
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Cílem studie je představit a kontextualizovat genezi oboru taneční věda v německojazyčném (Tanzwissenschaft) a angloamerickém prostředí (Dance Studies) a přiblížit stěžejní argumentační principy při jeho formování coby samostatného univerzitního oboru. Detailnější pozornost je zaměřena na specifika německé taneční vědy a na její základní vědecké přístupy a modifikace, které v tamním současném diskurzu obzvláště rezonují. Studie následně blíže nazírá několik konkrétních teoretických konceptů, které autorky považují za zásadní.
The goal of this article is to present and to contextualise the genesis of Dance Studies in German (Tanzwissenschaft) and Anglo-American environments, and to introduce the fundamental argumentative principles in its formation as an independent academic field of studies. Close attention is paid to German dance studies specifics, its basic scientific approaches and modifications which significantly resonate in the local discourse. Consequently, the article takes a closer look at several specific theoretical concepts, which the authors of the presented essay consider the most essential.
Note
Příspěvek vznikl za podpory MŠMT ČR udělené UP v Olomouci (IGA_FF_2019_038_Aktuální tanečněvědný diskurz: Možnosti analýzy tanečního představení).
References
[1] AUSTIN, John Langshaw. 2000. Jak udělat něco slovy [How to Do Things with Words]. Překl. Alena Bakešová et al. Praha: Filosofia, 2000.

[2] BAUER, Bojana. 2015. Propensity: Pragmatics and Functions of Dramaturgy in Contemporary Dance. In Pil Hansen and Darcey Callison (eds.). Dance Dramaturgy: Modes of Agency, Awareness and Engegement. London: Palgrave Macmillan, 2015: 31–50.

[3] BLEEKER, Maaike. 2015. Thinking No-One's Thought. In Pil Hansen and Darcey Callison (eds.). Dance Dramaturgy: Modes of Agency, Awareness and Engagement. London: Palgrave Macmillan, 2015: 67–86.

[4] BOENISCH, Peter M. 2015. Tanz als Körper-Zeichen: Zur Methodik der Theater-Tanz-Semiotik. In Gabriele Brandstetter und Gabriele Klein (Hrsg.). Methoden der Tanzwissenschaft. Modellanalysen zu Pina Bauschs 'Le Sacre du Printemps/Das Frühlingsopfer'. Bielefeld: transcript Verlag, 2015: 35–52.

[5] BRANDSTETTER, Gabriele und Gabriele KLEIN (Hrsg.). 2015. Methoden der Tanzwissenschaft. Modellanalysen zu Pina Bauschs 'Le Sacre du Printemps/Das Frühlingsopfer'. Bielefeld: transcript Verlag, 2015.

[6] BRANDSTETTER, Gabriele. 2007. Tanz als Wissenskultur. Körpergedächtnis und wissenstheoretische Herausforderung. In Sabine Gehm, Pirkko Husemann und Katharina von Wilcke (Hrsg.). Wissen in Bewegung. Perspektiven der künstlerischen und wissenschaftlichen Forschung im Tanz. Bielefeld: transcript Verlag, 2007: 37–49.

[7] BUTLER, Judith. 2002. What is Critique? An Essay on Foucault's Virtue. In David Ingram (ed.). The Political: Readings in Continental Philosophy. London: Basil Blackwell, 2002: 212–226.

[8] CVEJIĆ, Bojana. 2015. Choreographing Problems. New York: Palgrave Macmillan, 2015.

[9] GEHM, Sabine, Pirkko HUSEMANN und Katharina VON WILCKE (Hrsg.). 2007. Wissen in Bewegung. Perspektiven der künstlerischen und wissenschaftlichen Forschung im Tanz. Bielefeld: transcript Verlag, 2007.

[10] GOFFMAN, Erwing. 1971. Interaktionsrituale. Über Verhalten in direkter Kommunikation. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1971.

[11] HAITZINGER Nicole, Claudia JESCHKE und Christiane KARL. 2015. Die Tänze der Opfer. Tänzerische Aktionen, Bewegungstexte und Metatexte. In Gabriele Brandstetter und Gabriele Klein (Hrsg.). Methoden der Tanzwissenschaft. Modellanalysen zu Pina Bauschs 'Le Sacre du Printemps/Das Frühlingsopfer'. Bielefeld: transcript Verlag, 2015: 177–195.

[12] HUSEMANN, Pirkko. 2009. Choreographie als kritische Praxis. Bielefeld: transcript Verlag, 2009.

[13] IMBRASAITE, Jurgita. 2016. Das Begehren des Wissens im Tanz. In Milena Cairo, Moritz Hannemann, Ulrike Haß und Judith Schäfer (Hrsg.). Episteme des Theaters: Aktuelle Kontexte von Wissenschaft, Kunst und Öffentlichkeit. Bielefeld: transcript, 2016: 369–379.

[14] KENNEDY, Antja. 2015. Methoden der Bewegungsbeobachtung: Die Laban/Bartenieff Bewegungsstudien. In Gabriele Brandstetter und Gabriele Klein (Hrsg.). Methoden der Tanzwissenschaft. Modellanalysen zu Pina Bauschs 'Le Sacre du Printemps/Das Frühlingsopfer'. Bielefeld: transcript Verlag, 2015: 65–83.

[15] KLEIN, Gabriele. 2007. Tanz in der Wissensgesellschaft. In Sabine Gehm, Pirkko Husemann und Katharina von Wilcke (Hrsg.). Wissen in Bewegung. Perspektiven der künstlerischen und wissenschaftlichen Forschung im Tanz. Bielefeld: transcript Verlag, 2007: 25–37.

[16] KLEIN, Gabriele. 2013. Dance Theory as a Practice of Critique. In Gabriele Brandstetter and Gabriele Klein (eds.). Dance [and] Theory. Bielefeld: transcript Verlag, 2013: 137–153.

[17] LEIGH FOSTER Susan. 2013. Dancing and Theorizing and Theorizing Dancing. In Gabriele Brandstetter and Gabriele Klein (eds.). Dance [and] Theory. Bielefeld: transcript Verlag, 2013: 19–35.

[18] LEPECKI, André. 2006. Exhausting Dance: Performance and the Politics of Movement. London: Routledge, 2006.

[19] LYOTARD, Jean-François. 1984. The Postmodern Condition. A Report on Knowledge. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984.

[20] NOETH, Sandra. 2011. Protocols of Encounter: On Dance Dramaturgy. In Gabriele Klein and Sandra Noeth (eds.). Emerging Bodies. The Performance of Worldmaking in Dance and Choreography. Bielefeld: transcript Verlag, 2011: 247–256.

[21] PAVLIŠOVÁ, Jitka. 2018. "Tanec-koncept", "ne-tanec" nebo "nová choreografie"? Aktuální německojazyčný teoretický diskurs v oblasti taneční performance ['Dance-concept', 'Non-dance' or 'New Choreography'? Current German-language Theoretical Discourse in the Field of Dance Performance]. ArteActa 1 (2018): 5–23.

[22] PLOEBST, Helmut. 2001. No wind no word: Neue Choroegraphic in der Gesellschaft des Spektakels. 9 Portraits. München: K. Kieser, 2001.

[23] THURNER, Christina. 2015. Prekäre physische Zone: Reflexionen zur Aufführunsanalyse von Bauschs Le Sacre du Printemps. In Gabriele Brandstetter und Gabriele Klein (Hrsg.). Methoden der Tanzwissenschaft. Modellanalysen zu Pina Bauschs 'Le Sacre du Printemps/Das Frühlingsopfer'. Bielefeld: transcript Verlag, 2015: 53–64.

[24] VAN IMSCHOOT, Miriam. 2003. Anxious Dramaturgy. Women & Performance: A Journal of Feminist Theory 13 (2003): 2: 57–68. | DOI 10.1080/07407700308571425

[25] VAN KERKHOVEN, Marianne. 1994. The Theatre is in the City and the City is in the World and its Walls are of Skin. State of the Union Speech [online]. Etcetera, 1994. [accessed on 07. 10. 2021]. Available online at: http://sarma.be/docs/3229.

[26] VÖLCKERS, Hortensia. 2007. Vorwort. In Sabine Gehm, Pirkko Husemann und Katharina von Wilcke (Hrsg.). Wissen in Bewegung. Perspektiven der künstlerischen und wissenschaftlichen Forschung im Tanz. Bielefeld: transcript Verlag, 2007: 9–15.

[27] WONG, Yutian and Jens Richard GIERSDORF. 2019. Introduction. In Jens Richard Giersdorf and Yutian Wong (eds.). The Routledge Dance Studies Reader. New York: Routledge, 2019: 1–15.