Mikulovské teatrologické hodování : (zpráva o Letním teatrologickém sympoziu v Mikulově)

Title: Mikulovské teatrologické hodování : (zpráva o Letním teatrologickém sympoziu v Mikulově)
Author: Drozd, David
Source document: Theatralia. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 197-199
Extent
197-199
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: News
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Letní teatrologické sympozium v rámci Divadelního festivalu Mikulov, Moravský Parnas Johanna Georga Gettnera. Kabinet pro studium českého divadla, Institut umění – Divadelní ústav, Regionální muzeum v Mikulově. 30. a 31. července 2021. Zámek Mikulov.
References
[1] LUKÁŠ, Miroslav. 2019. Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů: (od konce 16. století do druhé světové války) [Theater in Mikulov During the Times of the Dietrichstein Family: (From the End of the 16th Century to the Second World War)]. Brno: Masarykova univerzita, 2019.