A conceptual exploration of polysemy : a case study of (V) - (UP) and (V) - (SHÀNG)

Image
Variant title
多義詞的認知語意研究 :以 [V] - [UP] 和 [V] - [SHÀNG] 為例
Author: Lu, Wei-lun
Edition
First published
Place of publication
Brno
Publisher
Masaryk University Press
Year of publication
2022
Extent
176 stran
Series
  • Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034; 515
ISBN
978-80-280-0038-7
978-80-280-0039-4 (online ; pdf)
Language
English
Description
  • Tato studie zkoumá vzájemnou souhru polysémie, kotextu, pojmu a konstruování, přičemž pro ilustraci využívá konstrukční schéma [V] – [UP] (angličtina) a [V] – [SHÀNG] (čínština). Kromě této kognitivně sémantické analýzy se kniha zabývá též dvěma hlavními východisky kognitivní lingvistiky. Na jednu stranu jde o přesvědčení, že význam do značné míry závisí na archetypálním pojímání, což odráží základní kognitivní dispozice člověka. Současně je však subjektivita vnímána jako klíčový prvek při studiu lexikální sémantiky, a to nejen v tom ohledu, že role konceptualizujícího subjektu (tj. mluvčího) je výchozí při každém užití jazyka, ale také s ohledem na nezbytnost subjektivního mentálního "scanningu" v porozumění výrazně utlumeným lexikálním významům.
  • The study investigates the interplay of polysemy with co-text, concept and construal, with the constructional schemas of [V] – [UP] and [V] – [SHÀNG] as illustrations. In addition to the cognitive semantic analysis, the monograph discusses two main beliefs in cognitive linguistics: On one hand, to a large extent, meaning depends on archetypal conception, which reflects basic human cognitive capacities. Subjectivity, on the other hand, is a critical element in the study of lexical semantics, not only in the sense that the role played by the conceptualizing subject is imminent in all usages but in that subjective mental scanning is especially necessary in understanding highly attenuated lexical senses.
License: Not specified license
Rights holder
Masaryk University
Rights access
open access
Page Chapter number Title
9-15 1 | Language, space and thought | pdf icon Lu, Wei-lun
hidden-section Literature review
Page Chapter number Title
17-29 2 | Literature review | pdf icon Lu, Wei-lun
hidden-section Data and methodology
Page Chapter number Title
31-34 3 | Data and methodology | pdf icon Lu, Wei-lun
hidden-section The core senses of up
Page Chapter number Title
35-61 4 | The core senses of up | pdf icon Lu, Wei-lun
Page Chapter number Title
63-88 5 | The metaphorical senses of up | pdf icon Lu, Wei-lun
Page Chapter number Title
89-127 6 | The core senses of shàng | pdf icon Lu, Wei-lun
Page Chapter number Title
129-150 7 | Subjectification, attenuation and conceptual archetypes | pdf icon Lu, Wei-lun
Page Chapter number Title
151-156 8 | The making of lexical meaning | pdf icon Lu, Wei-lun
hidden-section Summary
Page Chapter number Title
157-161 Summary | pdf icon Lu, Wei-lun
Page Chapter number Title
163-166 多義詞的認知語意研究:以 [V] - [UP] 和 [V] - [SHÀNG] 為例 : 內容簡述 | pdf icon Lu, Wei-lun
hidden-section Bibliography
Page Chapter number Title
167-173 Bibliography | pdf icon Lu, Wei-lun
hidden-section List of tables
Page Chapter number Title
175 List of tables | pdf icon Lu, Wei-lun
hidden-section List of figures
Page Chapter number Title
175-176 List of figures | pdf icon Lu, Wei-lun
hidden-section List of abbreviations
Page Chapter number Title
176 List of abbreviations | pdf icon Lu, Wei-lun