The metamuseum as the future of the museum institution?

Title: The metamuseum as the future of the museum institution?
Variant title:
  • Metamuzeum jako budoucnost muzejní instituce?
Source document: Museologica Brunensia. 2022, vol. 11, iss. 1, pp. 4-9
Extent
4-9
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Throughout its history, the museum has undergone a great evolution in the sense that it has shifted its weight from the column of objects to the column of people. Today, museums face many challenges in an increasingly fast-paced and changing society, where the personal, the social, diversity and inclusion are advancing forcefully. Taking into account the necessary adaptation of the museum to social requirements, this article analyzes the situation of the museum institution with foresight for the future to conceptualize the so-called metamuseum, capable of reflecting with itself in real time and with characteristics such as resilience, interdisciplinarity, adaptation, openness, independence and delocalization. Tise article proposes the metamuseum as a fifth generation of museums, where the interaction with objects is transformed into a successful experience where the needs and expectations of individuals and social groups are fully satisfied.
V průběhu své historie prošla muzea velkým vývojem, během něhož se ohnisko zájmu postupně přesunulo ze sbírkových předmětů na návštěvníky. Muzea dnes čelí mnoha výzvám ve stále rychleji se rozvíjející a měnící společnosti se silným důrazem na individuální i celospolečenské potřeby, rozmanitost a inkluzi. S přihlédnutím k nezbytnému přizpůsobení muzea společenským požadavkům tento článek analyzuje současný stav muzejních institucí, nastiňuje výhled do budoucna a představuje koncept tzv. metamuzea, které je schopné reflektovat sebe sama v reálném čase a disponuje vlastnostmi jako je pružnost, interdisciplinarita, přizpůsobivost, otevřenost, nezávislost a delokalizace. Článek prezentuje metamuzeum jako pátou generaci muzeí, kde se interakce s předměty transformuje v úspěšnou zkušenost, která plně uspokojuje potřeby a očekávání jednotlivců i sociálních skupin.