Záchvěvy minulosti v přítomných okamžicích : reflexe výročí Ústavu religionistiky FF MU a časopisu Sacra (ve vzájemné provázanosti)

Variant title
Reveries of the past in the present moments : reflections on the anniversary of the Department for the Study of Religions and the Sacra journal (in mutual conjunction)
Source document: Sacra. 2022, vol. 20, iss. 2, pp. 44-51
Extent
44-51
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Other
Language
Czech
License: Not specified license
Document