Reflexe terénního výzkumu a analýza materiální kultury v prostorách kláštera Čerepiš, Bulharsko

Title: Reflexe terénního výzkumu a analýza materiální kultury v prostorách kláštera Čerepiš, Bulharsko
Source document: Porta Balkanica. 2022, vol. 13, iss. 1-2, pp. [109]-114
Extent
[109]-114
  • ISSN
    1804-2449 (print)
    2570-5946 (on-line)
Type: Other
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Experience Bulgaria: Bulgarian folk emroidery, 2022, roč. 5, č. 1. ISSN 2603-400X

[2] MOUSSORLIEVA, A. (2011). Martenitsa: The Sacred Thread That Connects The Bulgarians With The People of The Middle East and The Indian Subkontinent. Minnesota, 2011. Diplomová práce. University of Minnesota, Faculty of the Graduate School. Dostupé online z : https://www.academia.edu/31669932/Moussorlieva_Martenitsa_2011_1 cit. [02-05-2022]

[3] PROCHÁZKOVÁ, A. (2021). Fenomén "zámků lásky" na území Prahy jako vynalezená tradice. Praha, 2021. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie. Vedoucí práce: Petr Janeček. Dostupné online z: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/150281/130317909. pdf?sequence=1&isAllowed=y cit. [02-05-2022]

[4] PŮTOVÁ, B. (2019). Antropologie turismu. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum.

[5] STAŇKOVÁ, J. (1987). Lidové umění z Čech, Moravy a Slezka. Praha: Panorama.

[6] UNESCO, Cultural practices associated to the 1st of March. Dostupné online z https://ich.unesco.org/en/RL/cultural-practicesassociated-to-the-1st-of-march-01287 cit. [02-05-2022]

[7] VATANSEVER, M. (2011). Globalization Paradox: China-Made Martenitsas Invade Bulgarian Market. 2011. Dostupné online z: https://www.novinite.com/articles/125750/Globalization+Paradox%3A+China-Made+Martenitsas+Invade+Bulgarian+Market [02-05-2022]