Poetics and contexts of unofficial drama in a totalitarianism

Title: Poetics and contexts of unofficial drama in a totalitarianism
Source document: Theatralia. 2022, vol. 25, iss. 2, pp. 167-171
Extent
167-171
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Review
Language
English
Reviewed work
Jungmannová, Lenka, ed. Neoficiální drama z komunistické totality. Vydání první. Praha: Academia; Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2021. 529 stran. Drama. ISBN 978-80-200-3266-9.
References
[1] AUGUSTOVÁ, Zuzana et al. (eds.). Expresionistické drama z českých zemí [Expressionist Drama from the Czech Lands]. Praha: Academia/Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2020.

[2] ČERNÁ, Marie et al. Časové vymezení normalizace [The Time Limititation of Normalisation]. In Kamil Činátl et al. (eds.). Podoby česko-slovenské normalizace [Forms of the Czechoslovak Normalisation]. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017: 15–16.

[3] HANDKE, Peter. Publikumsbeschimpfung und andere Sprechstücke. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1966.

[4] JUNGMANNOVÁ, Lenka. 2021. Daleko od divadla [Far from Theatre]. In Lenka Jungmannová (ed.). Neoficiální drama z komunistické totality [Unofficial Drama from Communist Totality]. Praha: Academia/Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2021: 13–65.

[5] KONWICKI, Tadeusz. 1992. Malá apokalypsa [Small Apocalypse]. Praha: Mladá fronta, 1992.