Výběr video formátů v paměťových institucích

Title: Výběr video formátů v paměťových institucích
Variant title:
  • Video format selection in memory institutions
Source document: ProInflow. 2022, vol. 14, iss. 1-2, pp. [114]-135
Extent
[114]-135
  • ISSN
    1804-2406 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Účel – Odborný článek pojednává o přístupu paměťových institucí k volbě formátu pro dlouhodobé a střednědobé uložení videa. Cílem je přiblížit čtenáři postup takového rozhodování a faktory, které ho ovlivňují.
Design/metodologie/přístup – Článek porovnává doporučení autoritních paměťových institucí, přístup menších institucí a institucí specializovaných na film.
Výsledky – Na základě studia formátových hodnocení, doporučení a formátových politik vybraných institucí jsme zjistili, že paměťové instituce obvykle ukládají digitalizáty analogového videa v nekomprimované nebo bezztrátově komprimované podobě. Nejčastěji používané formáty (kombinace kodeků a kontejnerů) jsou JPEG2000/MXF a FFV1/MKV, přičemž ten druhý se nám jeví jako výhodnější pro uložení výsledků digitalizace VHS kazet. Naopak obsah, který tyto instituce jako ztrátově komprimovaný získaly, případně v této podobě již vznikl, je v ní zatím ponecháván.
Originalita/hodnota – Článek přináší přehled informací o výběru vhodných formátů v paměťových institucích se zaměřením na archivaci videa.
Purpose – The article deals with approaches of memory institutions to selection of the format for long term and midterm preservation of video. The goal is to present to reader the process of such decision making and factors that influence it.
Design/Methodology/Approach – The Article compares recommendation of authoritative memory institutions, approach of local institutions and institutions specializing in film.
Results – Following the analysis of format evaluations, recommendations and format policies of select institutions, we concluded that memory institutions preserve digitized analog video in uncompressed or lossless compressed form. Mostly used formats (combinations of codec and container) are JPEG2000/MXF and FFV1/MKV, while the later seems to us as more advantageous for preservation content from digitization of VHS cassettes. Contrary to that, content that those institutions received as lossy, or originated as such is preserved in native format.
Originality/Value – The Article presents summary of suitable format selection in memory institutions with respect to archiving of video.
Note
Článek vznikl na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Národní knihovna České republiky poskytované Ministerstvem kultury ČR.
References
[1] BFI. (2011, listopad). BFI Collection Policy. British Film Institute. https://www2.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/downloads/bfi-collection-policy-2014-07-02.pdf

[2] Blewer, A. (2016) No Time to Wait: Standardizing FFV1 and Matroska for Preservation. MediaArea. https://mediaarea.net/blog/2016/07/26/No-Time-To-Wait-Preservation-FFV1-Matroska-Symposium

[3] Blood, G. (2011) Refining Conversion Contract Specifications: Determining Suitable Digital Video Formats for Medium-term Storage. FADGI. https://www.digitizationguidelines.gov/audio-visual/documents/IntrmMastVidFormatRecs_20111001.pdf

[4] BROWN, Adrian. (2008) I Digital preservation guidance note 1. The National Archives (UK). http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/selecting-file-formats.pdf

[5] Bubestinger, P. (2016) Review and Comparison of FFV1 versus Other Lossless Video Codecs for Long-Term Preservation. Sustainable Audiovisual Collections Through Collaboration. Indiana University Press. https://publish.iupress.indiana.edu/read/sustainable-audiovisual-collections/section/1c4a2741-70ae-499e-b9ff-7b2b545232ec

[6] Buitenhuis, D. (2019) Wrote an FFV1 Decoder in Go for Fun. No Time To Wait - YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=4HB7v7dItWE

[7] Casey, M. (2017, březen 27) White Paper: Encoding and Wrapper Decisions and Implementation for Video Preservation Master Files. Indiana University Media Digitization and Preservation Initiative (MDPI). https://mdpi.iu.edu/doc/MDPIwhitepaperrev.pdf

[8] FADGI. (2014). Digital File Formats for Videotape Reformatting. Federal Agencies Digital Guidelines Initiative. https://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/video_reformatting_compare.html?loclr=blogsig

[9] Goethals, A. (2016, 16 dubna) Video Format Matrix. Harvard Library Digital Preservation Services Wiki. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rR7HNoQswcOrl66yeRRI2qMGDKzYQxitrOmD7nfVFGQ/edit

[10] IASA. (2019). Guidelines for the Preservation of Video Recordings - Part B. Video Signal, Preservation Concepts, and Target Formats. Technical Committee Standards, Recommended Practices, and Strategies, IASA-TC 06, Edition 1. https://www.iasa-web.org/sites/default/files/publications/IASA-TC_06-B_v2019.pdf

[11] IETF (2020) Codec Encoding for LossLess Archiving and Realtime transmission (cellar) - Charter for Working Group. Internet Engineering Task Force. https://datatracker.ietf.org/wg/cellar/charter/

[12] IETF. (2021). FFV1 Video Coding Format Versions 0, 1, and 3. Internet Engineering Task Force. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9043

[13] IETF. (2022). FFV1 Video Coding Format Version 4. Internet Engineering Task Force. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-cellar-ffv1-v4/.

[14] Ježek, P. (2018). Změní AV1 a AVIF svět? Root. https://www.root.cz/clanky/zmeni-av1-a-avif-svet/

[15] KOST - Koordinationsstelle für die Dauerhafte Archivierung elektronischer Unterlagen (2021a) Video Formats: Introduction. https://kost-ceco.ch/cms/kad_video_de.html

[16] KOST - Koordinationsstelle für die Dauerhafte Archivierung elektronischer Unterlagen (2021b) Evaluation matrix. https://kost-ceco.ch/cms/Bewertung.html

[17] Kromer, R. (2018, 26. dubna). Matroska and FFV1: One File Format for Film and Video Archiving? https://retokromer.ch/publications/JFP_96.html

[18] LOC. (2017) Sustainability factors. Library of Congress. https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/sustain/sustain.shtml#technical

[19] LOC. (2021a, 30 listopadu). Format Descriptions for Moving Images. Library of Congress. https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/vid MediaArea. (n.d.). MediaConch

[20] LOC. (2021b) Recommended Formats Statement. Library of Congress. https://www.loc.gov/preservation/resources/rfs/RFS%202021-2022.pdf

[21] MediaArea. (n.d.). MediaConch. https://mediaarea.net/MediaConch

[22] Meemoo. (2020, 2. září). From MXF/JPEG2000 to MKV/FFV1: why we're switching to a new file format. Meemoo Flemish Institute for Archives. https://meemoo.be/en/news/from-mxfjpeg2000-to-mkvffv1-why-were-switching-to-a-new-file-format

[23] Murray, K. (2014, 3. prosince) Comparing Formats for Video Digitization. The Signal https://blogs.loc.gov/thesignal/2014/12/coMediaArea. (n.d.). MediaConch

[24] NARA. (2022a – 31. březen) NARA File Format Risk Matrix. National Archives and Records Administration. https://github.com/usnationalarchives/digital-preservation/blob/master/Digital_Preservation_Risk_Matrix/NARA_File_Format_Risk_Matrix_20220331.xlsx

[25] NARA. (2022b – 4. květen) Transfer Guidance Tables. National Archives and Records Administration. https://www.archives.gov/records-mgmt/policy/transfer-guidance-tables.html#digitalmovingimages

[26] O'Leary, K. (2016) Introduction to FFV1 and Matroska for Film Scans. https://kieranjol.wordpress.com/2016/10/07/introduction-to-ffv1-and-matroska-for-film-scans/

[27] O'Leary, K. (2019) Is ProRes/MOV to FFV1/MKV a Good Idea? No Time To Wait - YouTube. No Time To Wait - S04E04 - Kieran O'Leary - Is ProRes/MOV to FFV1/MKV a Good Idea? - YouTube

[28] Ostráková, N. & Kopský, V. (2022) Archival file format selection and design of file format sustainability matrix for the National library of the Czech Republic. Review of the NCD. http://www.ncd.matf.bg.ac.rs/issues/40/2.pdf

[29] Ostráková, N. & Kopský, V. (2020) Posuzování souborových formátů z hlediska dlouhodobého uchovávání a návrh metodiky pro Národní knihovnu České republiky. Knihovna – knihovnická revue https://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/2020-2/recenzovane-prispevky/posuzovani-souborovych-formatu-z-hlediska-dlouhodobeho-uchovavani-a-navrh-metodiky-pro-narodni-knihovnu-ceske-republiky

[30] Rimkus, K., Padila, T. Popp, T. and Greer, M. (2014) Digital Preservation File Format Policies of ARL Member Libraries: An Analysis. D-Lib Magazine, 20 (3/4), https://www.dlib.org/dlib/march14/rimkus/03rimkus.html target=_blank>DOI 10.1045/march2014-rimkus https://www.dlib.org/dlib/march14/rimkus/03rimkus.html

[31] ROG, J. & WIJK, C. (2008). Evaluating File Formats for Long-term Preservation. National Library of the Netherlands. https://wiki.dnb.de/download/attachments/83791059/Evaluating+File+Formats+for+Long-term+Preservation+unpubl.pdf?version=1&modificationDate=1382441353000

[32] Ruivo, C. & Gant, A. (2019) Survey on Long-term Digital Storage and Preservation. FIAF Technical Commission. https://www.fiafnet.org/images/tinyUpload/2019/04/Preservation_Digital_Statement_Final.pdf

[33] Zahradníček, J. (2014) Koncepce digitalizace, digitálního restaurování a digitální archivace v NFA v letech 2014–2020. Národní filmový archiv. https://nfa.cz/wp-content/uploads/2014/08/Koncepce-digitalizace-digit%c3%a1ln%c3%adho-restaurov%c3%a1n%c3%ad-a-digit%c3%a1ln%c3%ad-archivace-v-NFA-v-letech-2014-2020.pdf