Teraz je nám dobre, pretože sa nám dobre rozpráva

Title: Teraz je nám dobre, pretože sa nám dobre rozpráva
Source document: Opera Slavica. 2023, vol. 33, iss. 1, pp. 59-64
Extent
59-64
  • ISSN
    ISSN 1211-7676 (print)
    ISSN 2336-4459 (online)
Type: Review
Language
Reviewed work
Amir, Adriana, ed. Na prahu milénia: antológia súčasných ukrajinských umeleckých textov (krátke útvary v 21. storočí). Preklad Adriana Amir, Veronika Dadajová. Prvé vydanie. Prešov: Prešovská univerzita. Filozofická fakulta, 2021. 229 stran. Opera Translatologica; 15. ISBN 978-80-555-2747-5.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] AMIR, A.: Lingvistické špecifiká ukrajinskej prózy začiatku 20. storočia. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2014. ISBN 978-80-555-1059-0.

[2] AMIR, A.: Ukrajinsko-slovenské literárne kontakty: jazyk, kultúra, preklad. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2017. ISBN 978-80-555-1768-1.

[3] AMIR, A. – DADAJOVÁ, V.: Sučasna ukrajins'ka lìteratura. Postmodernyj perìod. Kìnec' XX – počatok XXI stolìttja. Prešov: FF PU v Prešove, 2018. ISBN 978-80-555-2091-9.

[4] AMIR, A. (ed.) – DADAJOVÁ, V.: Na prahu milénia. Antológia súčasných ukrajinských umeleckých textov (krátke útvary v 21. storočí). Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2021. ISBN 978-80-555-2759-8 online, 978-80-555-2747-5 print.

[5] ANDRIČÍK, J. (ed.): Korene: antológia krátkej prózy autorov ukrajinskej národnosti v ČSSR. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1990. ISBN 80-220-0033-7.

[6] ANDRUCHOVYČ, S.: Felìks Avstrìja. Lvìv: Vydavnyctvo Staroho Leva, 2016.

[7] BABKÌNA, K.: Ščaslyvì holì ljudy. Černìvcì: Meridian Czernowitz, 2016.

[8] DADAJOVÁ, V.: Všetko horí, všetko sa mení alebo katechizmus. Jazyk a kultúra, 2020, č. 43 – 44, s. 172 – 180. ISSN 1338-1148.

[9] DENYSENKO, L.: Sarabanda bandy Sary. Kyjiv: Nora-Druk, 2008.

[10] DEREŠ, L.: Poklonìnnja jaščìrcì. Charkìv: Folìo, 2008.

[11] JACKANIN, I.: Mesačný úsmev. Prešov: Mrija, 2009. ISBN 9788097026769.

[12] JEŠČENKO, M.: žyttJA moJE!!! Kyjiv: Penmen, 2017.

[13] KINDLEROVÁ, R. a kol.: Expres Ukrajina – antologie moderní ukrajinské prózy. Zlín: Kniha Zlín, 2008. ISBN 978-80-87162-39-2.

[14] KOROBČUK, P.: Svjaščenna knyha hopovìdan'. Charkìv: Folìo, 2014.

[15] KOZLOVS'KA, Ch.: Koštovnìše za zoloto. Brusturìv: Dyskursus, 2015.

[16] LJUBKA, A.: Karbìd. Černìvcì: Meridian Czernowitz, 2015.

[17] MALJARČUK, T.: Bestiář. Brno: Větrné mlýny, 2018. ISBN 9788074432712.

[18] MALJARČUK, T.: Zhory vnyz. Knyha strachìv. Charkìv: Folìo, 2007.

[19] PROCHAS'KO, T.: Jinací. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012. ISBN 978-80-7465-025-3.

[20] PROCHAS'KO, T.: NeprOstì. Ìvano-Frankìvs'k: Lìleja-NV, 2002. ISBN 966-668-023-8.

[21] PROCHASKO, T.: Z toho sa dá spraviť niekoľko poviedok. Bratislava: Brak, 2015. ISBN 9788097202804.

[22] STECH, M. R. – ŘEHOŘÍKOVÁ, L. (eds): Ukrajina, davaj, Ukrajina! Antologie současných ukrajinských povídek. Brno: Větrné mlýny, 2012. ISBN 978-80-7443-042-8.

[23] VYNNYČUK, Ju.: Tango smertì. Charkìv: Folìo, 2015.