[Šturm, Pavel; Bičan, Aleš. Slabika a její hranice v češtině]

Title: [Šturm, Pavel; Bičan, Aleš. Slabika a její hranice v češtině]
Source document: Linguistica Brunensia. 2023, vol. 71, iss. 1, pp. 100-102
Extent
100-102
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Review
Language
Reviewed work
Šturm, Pavel; Bičan, Aleš. Slabika a její hranice v češtině. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. 389 stran. ISBN 978-80-246-5101-9.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Bičan, Aleš. 2013. Phonotactics of Czech. Frankfurt am Main: PL Academic Research.

[2] Hála, Bohuslav. 1956. Slabika, její povaha a vývoj. Praha: Československá akademie věd.

[3] Maddieson, Ian. 2013. Syllable structure. In: Dryer, Matthew S. ‒ Haspelmath, Martin, eds. The World Atlas of Language Structures Online. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. URL: https://wals.info/chapter12.

[4] Karlík, Petr et al. 2016a. Nový encyklopedický slovník češtiny. A-M. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny

[5] Karlík, Petr et al. 2016b. Nový encyklopedický slovník češtiny. N-Ž. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny.

[6] Šturm, Pavel. 2017. Určování slabičných hranic v češtině. Praha. Doktorská disertace. Univerzita Karlova.

[7] Trubetzkoy, Nikolai S. 1939. Grundzüge der Phonologie. Prague: Cercle Linguistique de Prague.