Nářeční slovníkářství na Uherskohradišťsku (se zvláštním zřetelem ke slovníku z Topolné)

Title: Nářeční slovníkářství na Uherskohradišťsku (se zvláštním zřetelem ke slovníku z Topolné)
Source document: Linguistica Brunensia. 2023, vol. 71, iss. 1, pp. 107-110
Extent
107-110
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Review
Language
Reviewed work
Šmatelková, Zdenka. Nářeční slovník : jak se mluvilo v Topolné a okolí. Topolná: Tomáš Ježek - Ottobre 12, 2021. 351 stran. ISBN 978-80-86528-67-0.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Bělič, Jaromír. 1954. Dolská nářečí na Moravě. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

[2] Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, 2016– [online]. Slovník nářečí českého jazyka. [cit. 10. 1. 2023]. Dostupné z: https://sncj.ujc.cas.cz/

[3] Geisler, Rudolf. 2010. Slovník moravsko-slovácko-český: nářečí z Uherského Brodu. 3. zvl. vyd. Uherský Brod: EUROTISK Navrátil.

[4] Hlubinková, Zuzana. 2010. Tvoření slov ve východomoravských nářečích. Brno: Masarykova univerzita.

[5] Hubáček, Josef. 1949. Lidové názvy rostlin na Uherskohradišťsku. Vlastivědný sborník okresu Uherskohradišťského 3, s. 82–83.

[6] Ilík, František Holmes a kol. 2011. Slovník nářečí obcí regionu Dolní Poolšaví: Kunovic, Míkovic, Podolí, Popovic, Sadů (Derfle) a Vések. Uherské Hradiště: Jiří Jilík.

[7] Ilík, František Holmes a kol. 2018. Slovník nářečí obcí regionu Dolní Poolšaví: Kunovic, Míkovic, Podolí, Popovic, Sadů (Derfle) a Vések. 2., doplněné vydání. Buchlovice: Jiří Jilík – Veligrad.

[8] Malina, Ignát. 1946. Slovník nářečí mistřického. Praha: Česká akademie věd a umění.

[9] Křižková, Eliška a kol. 2010. O kopanickej reči. Starý Hrozenkov: Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic.

[10] Křižková, Eliška a kol. 2016. O kopanickej reči. 2., upravené vydání. Starý Hrozenkov: Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic.

[11] Michálková, Věra. 1971. Studie o východomoravské nářeční větě. Praha: Academia.

[12] Rybnikář, František Fanyn. 2004. Mudrosloví národa hluckého aneb V Huku puku buben. Velehrad – Hluk: Ottobre 12, Město Hluk.

[13] Rybnikář, František Fanyn. 2021. Mudrosloví národa hluckého aneb V Huku puku buben. 2., rozšířené vydání. Hluk: Město Hluk.

[14] Šmatelková, Zdenka. 1967. Slovník obce Topolné. Brno. Diplomová práce. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně.

[15] Štěrba, Slávek. 1992. Mudrosloví z Kunovic. Kunovice: Obecní úřad.

[16] Vítek, Jan. 1928. Slovácká dědina. Příspěvek ke kulturním dějinám Slovácka. Nedachlebice. Brno: vlastním nákladem.