Uklidňující dotyk sluchem : prožitek účastnice jako určující prvek tvůrčích strategií současných audioperformancí

Title: Uklidňující dotyk sluchem : prožitek účastnice jako určující prvek tvůrčích strategií současných audioperformancí
Variant title:
  • The soothing touch of hearing : the participant's experience as a defining element in the creative strategies of contemporary audioperformances
Source document: Theatralia. 2023, vol. 26, iss. 2, pp. 175-196
Extent
175-196
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Autorka studie si klade za cíl představit tvůrčí strategie několika audioperformancí vzniklých mezi lety 2019–2022 v českém divadelním kontextu, popsat je na základě vlastního diváckého prožitku a prozkoumat jejich účinek na diváka z perspektivy kognitivních věd a psychologie. Autorka nejprve představuje fenomén audioperformance a ukazuje, že audio strategie vycházející z predispozic sluchového smyslu nabízí silnou sugesci a emocionalitu. Detekuje postupně tři strategie: 1. stimulace prostřednictvím ASMR s využitím hmatové kvality sluchu, 2. zaměření pozornosti na vlastní tělo prostřednictvím technik vnitřního pozorovatele a focusingu, 3. rozšíření vědomí prostřednictvím proměny perspektivy. U všech třech přitom nachází výrazný relaxační účinek s terapeutickým potenciálem a zároveň edukativní funkci týkající se vnímání cílící na konkrétní generační zkušenost. Důležitou roli v textu hraje evokace vlastního prožitku, o jehož obhajobu v rámci teatrologického pole autorka usiluje.
The study aims to present creative strategies of several audio performances created between the years 2019 and 2022 in the Czech Republic. Furthermore, the author seeks to describe the audio performances on the basis of her own spectatorial experience and to explore their effect on the viewer from the perspective of Cognitive Science and Psychology. The author first introduces the phenomenon of audio performance and demonstrates that audio strategies based on the predisposition of the auditory system offer strong suggestion and emotionality. She outlines three strategies: (1) stimulation through ASMR using the tactile quality of hearing; (2) focusing one's attention on one's own body through the inner observer and focusing techniques; and (3) expanding consciousness through perspective shifting. In all three of these, she finds a significant relaxing effect with therapeutic potential, as well as an educational function regarding perception which targets an experience of a specific generation. Evocation of one's own experience, which the author seeks to defend within the theatrical field, plays an important role in the text.
References
[1] ALEXANDER Morgan L. et al. 2019. Double-blind, randomized pilot clinical trial targeting alpha oscillations with transcranial alternating current stimulation (tACS) for the treatment of major depressive disorder (MDD). Transl Psychiatry 9 (2019): 1–12.

[2] BARRATT, Emma L. a Nick J. DAVIS. 2015. Autonomous sensory meridian response (ASMR): A flowlike mental state, PeerJ 3 (2015). [citováno dne 24.1.2023]. Dostupné online na: https://peerj.com/articles/851/.

[3] BREITSAMETER, Sabine. 2003. Acoustic ecology and the new electroacustic space of digital networks. Soundscape 4 (2003): 2: 24–30.

[4] CATTELL, Raymond B. 1963. Theory of fluid and crystallized intelligence: a critical experiment. Journal of Educational Psychology 54 (1963): 1: 1–22.

[5] CHERRY, Kendra. 2021. What Are Alpha Brain Waves? Increasing alpha waves may reduce depression. [citováno dne 11.1.2023]. Dostupné online na: https://www.verywellmind.com/what-are-alpha--brain-waves-5113721.

[6] CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. 2015. Flow: o štěstí a smyslu života. Př. Eva Hauserová. Praha: Portál, 2015.

[7] DRTINOVÁ, Daniela a Jiří HORÁČEK. 2021. Vědomí a realita: O mozku, duševní nemoci a společnosti. Praha: Vyšehrad, 2021.

[8] ETLÍKOVÁ, Barbora. 2021. Výzvy současné české divadelní kritiky. Disertační práce. Akademie múzických umění, 2021.

[9] FIGUEIREDO, Ivo de. 2015. Henrik Ibsen: Člověk a maska. Př. Karolína Stehlíková. Praha: Karolinum, 2015.

[10] FISCHER-LICHTE, Erika. 2011. Estetika performativity. Př. Markéta Polochová. Mníšek pod Brdy: Na konári, 2011.

[11] GENDLIN, Eugen T. 2003. Focusing: Tělesné prožívání jako terapeutický zdroj. Př. Kristina a Jan Černí. Praha: Portál, 2003.

[12] GREENFIELD, Susan. 2016. Změna myšlení. Př. Radek Vantuch. Brno: BizzBooks, 2016.

[13] GROTOWSKI, Jerzy. 1990. TEXTY – teatr laboratorium: Třetí část. Př. Jana Pilátová. Praha: Pražské kulturní středisko Městská knihovna v Praze, 1990.

[14] HENDERSON, Julie. 2023. Embodying Well-being Or, how to Feel as Good as You Can in Spite of Everything. AJZ Verlag: Bielefeld, 2023.

[15] HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. 2021. Singing in the blend: stagings of Verdi's operatic Shakespeare in the Czech Republic after 1989. Theatralia 24 (2021), Special Issue: 189–208.

[16] HOSOKAWA, Shuhei. 1984. The Walkman Effect. Popular Music 4 (1984): 165–180.

[17] IDZIKOWSKI, Chris. 2012. Zdravý spánek: Jak na to. Př. Patricie Růžičková. Praha: Slovart, 2012.

[18] JESENSKÁ, Milena. 1923. Národní listy 63 (11. srpna 1923): 219: 1.

[19] JEŘÁBEK, Jan. 2020. Grafologie a všímavost. Praha: Argo, 2020.

[20] LAKOFF, George a Mark JOHNSON. 2002. Metafory, kterými žijeme. Př. Mirek Čejka. Brno: Host, 2002.

[21] LOCHTE, Bryson C. et al. 2018. An fMRI investigation of the neural correlates underlying the autonomous sensory meridian response (ASMR). Biolmpacts 8 (2018): 4: 295–304.

[22] LUSTENBERGER, Caroline et al. 2015. Functional role of frontal alpha oscillations in creativity. Cortex 67 (2015): 74–82.

[23] MARSDEN, Rhodri. 2012. 'Maria spends 20 minutes folding towels': Why millions are mesmerised by ASMR videos. The Independent. [citováno dne 11.1.2023]. Dostupné online na: https://www.independent.co.uk/tech/maria-spends-20-minutes-folding-towels-why-millions-are-mesmerised-by-asmr-videos-7956866.html.

[24] NAKONEČNÝ, Milan. 1992. Fenomén rozšířeného vědomí. Gemma (1992): 2: 19–21; 3: 11–12.

[25] PRENSKY, Marc. 2001. Digital natives, Digital Immigrants: Part 1. On the Horizon 9 (2001): 5: 1–6.

[26] RAPPAPORT, Laury. 2009. Focusing-Oriented Art Theraphy: Accessing the Body Wisdom and Creative Intelligence. London/Philadelphia: Jessica Kinglsley Publishers, 2009.

[27] REDDEMANN, Luise. 2009. Léčivá síla imaginace: Na vnitřní zdroje zaměřená terapeutická práce s následky traumat. Př. Petr Patočka. Praha: Portál, 2009.

[28] RICHARD, Craig. 2016. Interview with Jennifer Allen, the woman who coined the term, 'Autonomous Sensory Meridian Response' (ASMR). [citováno dne 24.1.2023]. Dostupné online na: https://asmruniversity.com/2016/05/17/jennifer-allen-interview-coined-asmr/.

[29] ŘIHÁČEK, Tomáš. 2009. Zvukové prostředí města a jeho vliv na prožívání. Brno: Munipress, 2009.

[30] SHAKESPEARE, William. 2001. Hamlet, dánský princ / Hamlet, the Prince of Denmark. Př. Martin Hilský. Praha: Torst, 2001.

[31] SCHAFER, R. Murray. 1977. The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World. Rochester: Destiny Books, 1977.

[32] SPITZER, Mafred. 2016. kybernemoc!: jak nám digitalizovaný život ničí zdraví. Př. Iva Kratochvílová. Brno: Host, 2016.

[33] STANISLAVSKIJ, Konstantin Sergejevič. 1946. Moje výchova k herectví: z deníku hereckého adepta. Př. Jaroslav Hulák. Praha: Athos, 1946.

[34] VOSTRÝ, Jaroslav. 2009. Scénické působení a zrcadlové neurony. Disk 28 (2009): 7–28.

[35] YOUNG, Julie a Ilse BLANSERT. 2015. ASMR. New York: Penguin Random House LLC, 2015.

[36] ZICH, Otakar. 2019. Estetika dramatického umění. Praha: Akademie múzických umění, 2019.