Krčmový na rozlóčenó (památce Marie Krčmové)

Title: Krčmový na rozlóčenó (památce Marie Krčmové)
Contributor
Šefčík, Ondřej (Author of Bibliography)
Fidrichová, Aneta (Author of Bibliography)
Source document: Linguistica Brunensia. 2023, vol. 71, iss. 2, pp. 83-90
Extent
83-90
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Anniversary article; Obituary
Language
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Obsahuje Soupis prací prof. PhDr. Marie Krčmové, CSc. (1940‒2023) v letech 2015‒2021, s. 86-90