Věroboj Vildomec (1920–1973)

Title: Věroboj Vildomec (1920–1973)
Author: Boček, Vít
Source document: Linguistica Brunensia. 2023, vol. 71, iss. 2, pp. 95-104
Extent
95-104
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Anniversary article; Obituary
Language
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Text vznikl s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.
References
[1] Angelis, Gessica de - Dewaele, Jean-Marc. 2009. The development of psycholinguistic research on crosslinguistic influence. In: Aronin, Larissa - Hufeisen, Britta, eds. On the Genesis and Development of L3 Research, Multilingualism, and Multiple Language Acquisition. Amsterdam - Philadelphia: John Benjamins, pp. 63-77.

[2] Aronin, Larissa - Hufeisen, Britta. 2009. The exploration of multilingualism. Development of research on L3, multilingualism, and multiple language acquisition. In: Aronin, Larissa - Hufeisen, Britta, eds. On the Genesis and Development of L3 Research, Multilingualism, and Multiple Language Acquisition. Amsterdam - Philadelphia: John Benjamins, pp. 1-9.

[3] Boček, Vít. 2014. Praslovanština a jazykový kontakt. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

[4] Coetsem, Frans van. 1988. Loan Phonology and the Two Transfer Types in Language Contact. Dordrecht - Providence, R. I.: Foris Publications.

[5] Haugen, Einar. 1953. The Norwegian Language in America: A Study in Bilingual Behavior. 1-2. Philadelphia: The University of Pennsylvania Press.

[6] Kelly, Louis G., ed. 1969. Description and Measurement of Bilingualism: An International Seminar. University of Moncton, June 6-14, 1967. Toronto: University of Toronto Press.

[7] Kovárník, Jaromír. 2020. Archeologická práce na jižní až západní Moravě v době mezi 1. a 2. světovou válkou. In: Neumann, Martin - Mellnerová-Šuteková, Jana, eds. Dejiny archeológie. Archeológia v Československu v rokoch 1918-1948. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, s. 391-477.

[8] Leopold, Werner F. 1965. [Recenze na: Vildomec 1963]. Language 41, pp. 100-105.

[9] Mackey, William F. 1966. [Recenze na: Vildomec 1963]. International Journal of American Linguistics 32(1), p. 206.

[10] Menšík, Petr. 2018. Dvě významná výročí jihomoravské archeologie. 180 let od narození Františka Vildomce. 20 let od úmrtí Vědomila Vildomce. Studia Archaeologica Brunnensia 23(2), s. 5-8.

[11] Meyerstein, Zlata P. 1970. [Recenze na: Kelly 1969]. Language 46, pp. 984-991.

[12] Ohnesorg, Karel. 1972. Nouvelle contributions à la pédolinguistique (suite). Sborník prací filosofické fakulty brněnské university A 20, s. 209-213.

[13] Olmsted, David L. 1965. [Recenze na: Vildomec 1963]. Romance Philology 19 (1), 69-73.

[14] Podborský, Vladimír. 2005. František Vildomec (6. 2. 1878 - 3. 11. 1975). Venkovský učitel, vlastivědný pracovník a věhlasný archeolog. Vědomil Vildomec (27. 9. 1921 - 28. 12. 1998). Syn věhlasného archeologa, kantor, muzejník, archeolog a kulturně-osvětový pracovník. Brno: ÚAPP Brno - ÚAM FF MU Brno.

[15] Potter, Simeon. 1964. [Recenze na: Vildomec 1963]. Archivum Linguisticum. A Review of Comparative Philology and General Linguistics 16(2), pp. 157-158.

[16] Tabouret-Keller, Andrée. 1965. [Recenze na: Vildomec 1963]. Linguistique 1965(2), pp. 137-140.

[17] Thomason, Sarah Grey - Kaufman, Terrence. 1988. Language contact, creolization, and genetic linguistics. Berkeley - Los Angeles - Oxford: University of California Press.

[18] Vey, Marc. 1964. [Recenze na: Vildomec 1963]. Bulletin de la Société de linguistique de Paris 59(2), pp. 26-29.

[19] Vildomec, Věroboj. 1963. Multilingualism. A Study in General Linguistics and Psychology of Speech. Leyden: A. W. Sythoff 1963. [Podtitul se nachází pouze na obálce knihy, nikoli na titulním listu.]

[20] Vildomec, Věroboj. 1969. Chairman's summary / Bilan de la séance. In: Kelly, Louis G., ed. Description and Measurement of Bilingualism: An International Seminar. University of Moncton, June 6-14, 1967. Toronto: University of Toronto Press, pp. 235-236.

[21] Vildomec, Věroboj. 1971. Multilingualism. 2. vydání. Leiden: A. W. Sijthoff.

[22] Vildomec, Věroboj, ed. 1979. Polnische Sagen. Herausgegeben und übersetzt von Věroboj Vildomec. Vorwort und Parallelnachweise von Will-Erich Peuckert. Berlin: Erich Schmidt Verlag.

[23] Weinreich, Uriel. 1953. Languages in contact. Findings and problems. New York: Columbia University.

[24] Zamenhof, Ludwik Lejzer, ed. 1907. Adresaro de la Esperantistoj. Serio XXVII. Parto II. [s.l., s.n.]