Ediční poznámka

Title: Ediční poznámka
Source document: Theatralia. 2024, vol. 27, iss. 1, Supplementum, pp. 45-48
Extent
45-48
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Editorial; Editorial note
Language
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Bahník, Václav et al. (eds.). 1974. Slovník antické kultury. Praha: Svoboda, 1974.

[2] Čadková, Daniela. 2024. Zapomenutý průkopnický čin: Senekova tragédie Agamemnon v překladu Václava Renče. Theatralia Supplementum 27 (2024): 1: 9-43.

[3] Fuhrmann, Manfred 2002. Seneca a císař Nero. Jinočany: H&H, 2002.

[4] Hůrková, Jiřina. 2005. Antická jména: Jak je číst a skloňovat. Praha: AMU, 2005.

[5] Nováková, Luisa. 2021. E-mailová korespondence s autorkou (24.6.2021).

[6] Pravidla českého pravopisu. 2001 Praha: Academia, 2001.

[7] Institut umění - Divadelní ústav (IDU), Knihovna Divadelního ústavu. Seneca, [Lucius Annaeus]. Agamemnon. Překl. Václav Renč. B. r. [1965]. Strojopis v Knihovně Divadelního ústavu, sign. P 14161.

[8] Rodinný archiv Václava Renče (RAVR). Seneca, [Lucius Annaeus]. Agamemnon. 1965. Překl. Václav Renč. Strojopis v rodinné pozůstalosti Václava Renče.