Slovanské prsteny zdobené dvěma vodorovnými rýhami : příspěvek k datování pohřebiště v Břeclavi-Pohansku

Title: Slovanské prsteny zdobené dvěma vodorovnými rýhami : příspěvek k datování pohřebiště v Břeclavi-Pohansku
Variant title:
  • Славянские кольца с двумя горизонтальными желобками : (заметка к датировке могильника на городище Бржецлав-Поганско)
    • Slavjanskije kol'ca s dvumja gorizontal'nymi želobkami : (zametka k datirovke mogil'nika na gorodišče Bržeclav-Pogansko)
  • Slawische Bandringe mit zwei horizontalen Rillen : ein Beitrag zur Zeitstellung des Gräberfeldes in Břeclav-Pohansko
    • Slavjanskije kol'ca s dvumja gorizontal'nymi želobkami : (zametka k datirovke mogil'nika na gorodišče Bržeclav-Pogansko)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. [231]-252
Extent
[231]-252
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.