[Linderski, Jerzy. Rzymskie zgromadzenie wyborcze od Sulli do Cezara]

Title: [Linderski, Jerzy. Rzymskie zgromadzenie wyborcze od Sulli do Cezara]
Author: Češka, Josef
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 224-225
Extent
224-225
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Linderski, Jerzy. Rzymskie zgromadzenie wyborcze od Sulli do Cezara. Wrocław: Wydawn. Polskiej Akademii Nauk, 1966. 174 s. Prace Komisji Nauk Historycznych, nr. 16.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.