Komunikační procesy na II. stupni základní školy z hlediska prostorového uspořádání jednotlivých aktérů

Title: Komunikační procesy na II. stupni základní školy z hlediska prostorového uspořádání jednotlivých aktérů
Variant title:
  • Communication processes at the 2nd level of basic school with focus on participants' spatial arrangement
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, vol. 56, iss. U13, pp. [153]-161
Extent
[153]-161
  • ISSN
    1211-6971
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V rámci pedagogické komunikace vznikají ve školní třídě určité zóny, pro které je typická zvýšená míra komunikační aktivity, jak ze strany žáků, tak ze strany vyučujících. V odborné literatuře se traduje jistá podoba prostorových komunikačních zón, tento text však představuje výsledky empirického šetření, které s touto tradovanou podobou nekoresponduje. Prezentované šetření bylo provedeno jako kvantitativně kvalitativní sonda a vedle rozložení komunikačních zón se soustřeďuje na to, jakým způsobem ovlivňuje pedagogickou komunikaci pohyb učitele po třídě, systém vyvolávání žáků a práce se zasedacím pořádkem.
Within pedagogical communication in the classroom certain zones arise which are characterized by increased levels of communication activity on the part of both students and teachers. Although pedagogical literature does speak of spatial communication zones and characterize them, the results of the empirical study presented in the paper do not match this traditional picture. The study presented here is a quantitative-qualitative pilot study. Besides the topography of communication zones, the topics addressed include the ways in which teacher's movement around the class affects pedagogical communication, the system of inviting students to speak and teacher's use of the place map of the class.