U13

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická
Year: 2008
Volume: 56
Issue: U13
Issue title
Škola a místo
Publication year
2008
ISSN
1211-6971
ISBN
978-80-210-4811-9
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | [9]–12
Trnková, Kateřina; Pol, Milan; Rabušicová, Milada
PDF
Škola a místo – School and location
Title Document
Míra účasti dětí na předškolním vzdělávání a faktory ovlivňující její regionální diferenciaci | [13]–34
Hulík, Vladimír; Šídlo, Luděk; Tesárková, Klára
PDF
Uzemní rozmístění základních škol v Česku, hlavní rysy jeho proměn ve 2. polovině 20. století a jejich potenciální důsledky | [35]–51
Kučerová, Silvie
PDF
Obce s malotřídkou | [53]–64
Trnková, Kateřina
PDF
Aktivní a pasivní fáze kariéry učitele v kontextu malotřídní školy | [65]–83
Pietarinen, Janne; Meriläinen, Matti
PDF
Řízení školy na vesnici : (případová studie) | [85]–99
Sedláček, Martin
PDF
Další sdělení – Other articles
Title Document
E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu | [101]–126
Švaříček, Roman; Zounek, Jiří
PDF
O moci školy a bezmocnosti detí | [127]–139
Kaščák, Ondrej
PDF
Studentské práce – Student studies
Title Document
Socializace do subkultury skinheads | [141]–151
Lojdová, Kateřina
PDF
Komunikační procesy na II. stupni základní školy z hlediska prostorového uspořádání jednotlivých aktérů | [153]–161
Domkářová, Veronika
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
Lekce ze sociologie? | [163]–167
Šeďová, Klára
PDF
Úhly pohledu | [169]–173
Švaříček, Roman
PDF
Školy v prostoru | [175]–179
Lojdová, Kateřina
PDF
Medailon – Profile
Title Document
Libor Hřebíček sedmdesátníkem | [181]
Řehořková, Marie; Pol, Milan
PDF