Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická 2008, vol. 56, iss. U13

Image
Issue title
Škola a místo
Year
2008
Publication year
2008
ISSN
1211-6971
ISBN
978-80-210-4811-9
hidden section Editorial
Page Title
[9]-12 Editorial Trnková, Kateřina; Pol, Milan; Rabušicová, Milada | pdficon
Škola a místo – School and location
Page Title
[13]-34 Míra účasti dětí na předškolním vzdělávání a faktory ovlivňující její regionální diferenciaci Hulík, Vladimír; Šídlo, Luděk; Tesárková, Klára | pdficon
[35]-51 Uzemní rozmístění základních škol v Česku, hlavní rysy jeho proměn ve 2. polovině 20. století a jejich potenciální důsledky Kučerová, Silvie | pdficon
[53]-64 Obce s malotřídkou Trnková, Kateřina | pdficon
[65]-83 Aktivní a pasivní fáze kariéry učitele v kontextu malotřídní školy Pietarinen, Janne; Meriläinen, Matti | pdficon
[85]-99 Řízení školy na vesnici : (případová studie) Sedláček, Martin | pdficon
Další sdělení – Other articles
Page Title
[101]-126 E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu Švaříček, Roman; Zounek, Jiří | pdficon
[127]-139 O moci školy a bezmocnosti detí Kaščák, Ondrej | pdficon
Studentské práce – Student studies
Page Title
[141]-151 Socializace do subkultury skinheads Lojdová, Kateřina | pdficon
[153]-161 Komunikační procesy na II. stupni základní školy z hlediska prostorového uspořádání jednotlivých aktérů Domkářová, Veronika | pdficon
Recenze – Reviews
Page Title
[163]-167 Lekce ze sociologie? Šeďová, Klára | pdficon
[169]-173 Úhly pohledu Švaříček, Roman | pdficon
[175]-179 Školy v prostoru Lojdová, Kateřina | pdficon
Medailon – Profile
Page Title
[181] Libor Hřebíček sedmdesátníkem Řehořková, Marie; Pol, Milan | pdficon