K projektové práci ve školách : (s důrazem na potenciál projektů pro rozvoj školy)

Title: K projektové práci ve školách : (s důrazem na potenciál projektů pro rozvoj školy)
Variant title:
  • On project work in schools : (with an emphasis on the potential of projects for the school development)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2000-2001, vol. 49-50, iss. U5-6, pp. [21]-31
Extent
[21]-31
  • ISSN
    1211-6971
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V tomto příspěvku se zaměřujeme na řízení projektové práce ve školách. Zejména se pokoušíme představit projekty jako možný instrument řízení plánované změny kultury škol, respektive řízení rozvoje škol. Nabízíme obecné charakteristiky projektu i vodítka některých specifických postupů realizace práce s projekty (instalování projektové skupiny, řízení práce na projektu, apod.). Všímáme si hlavně těch přístupů k projektové práci, které aspirují na zásadnější a komplexnější změny ve škole. V tomto kontextu detailněji popisujeme i základní fáze a kroky řízení procesu plánované změny ve škole. Snažíme se postihnout současný stav poznání problematiky, vycházet z našich vlastních praktických zkušeností a nabídnout některé podněty nejen teoretické veřejnosti, ale i těm, kteří jsou bezprostředně odpovědni za řízení a rozvoj škol. Jsme přesvědčeni, že projektová práce nejen zpružňuje strukturu školního uspořádání, ale že může také přispět ke změně kultury školy - směrem ke škole spolupracující a učící se.