U5-6

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická
Year: 2000-2001
Volume: 49-50
Issue: U5-6
Publication year
2001
ISSN
1211-6971
ISBN
80-210-2554-9
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | [5]–6
Rabušicová, Milada; Pol, Milan
PDF
Pedagogický management: možnosti rozvoje školy – Educational management: on possibilities of the school development
Title Document
Učitelem řízené zdokonalování školy : agilita, strategie a individuální vedení | [7]–19
Frost, David
PDF
K projektové práci ve školách : (s důrazem na potenciál projektů pro rozvoj školy) | [21]–31
Marx, Ernst; Pol, Milan
PDF
Sebehodnocení škol : nový prvek v islandském školství | [33]–46
Steinunn Helga Lárusdóttir
PDF
Rozvoj školy : rakouská perspektiva | [47]–59
Keppelmüller, Joachim
PDF
Diskuse nad problematikou žen ve školním managementu | [61]–71
Emmerová, Kateřina
PDF
Další sdělení – Other articles
Title Document
Dospívající a sociální opora ve školní třídě | [73]–78
Novotný, Petr
PDF
Obsahová analýza učebnice jako didaktického a historického textu | [79]–89
Hloušková, Lenka
PDF
Otokar Chlup : zakladatel Pedagogického semináře na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity | [91]–98
Zounek, Jiří
PDF
Studentské práce
Title Document
K pedagogické autonomii učitele | [99]–106
Václavíková, Eva
PDF
Vzdělávání imigrantů - téma pro současnou teorii a praxi | [107]–112
Kunzová, Zuzana
PDF
Výzkum základů pedagogiky | [113]–118
Lepková, Kateřina
PDF
Mediální výchova a její pojetí v programech povinného vzdělávání v České republice | [119]–125
Adamcová, Anna
PDF
Současné pohledy na výchovu dítěte předškolního věku a jejich realizace v programech institucí předškolní výchovy v České republice | [127]–134
Vlková, Petra
PDF
Zpráva – Report
Title Document
Mezinárodní kongres o efektivitě škol a zdokonalování jejich práce | [135]–137
Pol, Milan
PDF
Medailony – Portraits (profiles)
Title Document
Životní jubileum profesora Vladimíra Jůvy | [139]–141
Monatová, Lili
PDF
Životní jubileum profesorky Lili Monatové | [143]–145
Rabušicová, Milada
PDF