Diskuse nad problematikou žen ve školním managementu

Title: Diskuse nad problematikou žen ve školním managementu
Variant title
Discussion on the problems of women in educational management
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2000-2001, vol. 49-50, iss. U5-6, pp. [61]-71
Extent
[61]-71
  • ISSN
    1211-6971
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Školství je jednou z nejvíce feminizovaných oblastí naší společnosti. Tento stav není nijak zvláštní. V podobné situaci je většina evropských zemí. Oblast školství není, alespoň v našich podmínkách, výrazně profesně hierarchizovaná. Přesto lze najít několik úrovní řízení a z nich plynoucí účast na rozhodování. Za povšimnutí ovšem stojí, jak málo ženy, vzhledem k jejich proporci, tyto posty obsazují. Mnoho zahraničních autorek, ale i autorů, pociťuje tento stav přinejmenším za zarážející. Existuje řada prací, které se pokouší popsat skutečný stav a vysvětlit důvody, které jej zapříčiňují. Ráda bych se ve svém příspěvku pokusila některé tyto práce přiblížit naší odborné veřejnosti, ukázat různé metodologické přístupy k problematice a jejich postupný vývoj, stručně nastínit stav v zemích Evropské unie a poskytnout k diskusi některá vysvětlení i problémy, které jistě skrytě existují i v naší zemi.
Summary language