Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická 2000-2001, vol. 49-50, iss. U5-6

Image
Year
2000-2001
Publication year
2001
ISSN
1211-6971
ISBN
80-210-2554-9
hidden section Editorial
Page Title
[5]-6 Editorial Rabušicová, Milada; Pol, Milan | pdficon
Pedagogický management: možnosti rozvoje školy – Educational management: on possibilities of the school development
Page Title
[7]-19 Učitelem řízené zdokonalování školy : agilita, strategie a individuální vedení Frost, David | pdficon
[21]-31 K projektové práci ve školách : (s důrazem na potenciál projektů pro rozvoj školy) Marx, Ernst; Pol, Milan | pdficon
[33]-46 Sebehodnocení škol : nový prvek v islandském školství Steinunn Helga Lárusdóttir | pdficon
[47]-59 Rozvoj školy : rakouská perspektiva Keppelmüller, Joachim | pdficon
[61]-71 Diskuse nad problematikou žen ve školním managementu Emmerová, Kateřina | pdficon
Další sdělení – Other articles
Page Title
[73]-78 Dospívající a sociální opora ve školní třídě Novotný, Petr | pdficon
[79]-89 Obsahová analýza učebnice jako didaktického a historického textu Hloušková, Lenka | pdficon
[91]-98 Otokar Chlup : zakladatel Pedagogického semináře na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity Zounek, Jiří | pdficon
Studentské práce
Page Title
[99]-106 K pedagogické autonomii učitele Václavíková, Eva | pdficon
[107]-112 Vzdělávání imigrantů - téma pro současnou teorii a praxi Kunzová, Zuzana | pdficon
[113]-118 Výzkum základů pedagogiky Lepková, Kateřina | pdficon
[119]-125 Mediální výchova a její pojetí v programech povinného vzdělávání v České republice Adamcová, Anna | pdficon
[127]-134 Současné pohledy na výchovu dítěte předškolního věku a jejich realizace v programech institucí předškolní výchovy v České republice Vlková, Petra | pdficon
Zpráva – Report
Page Title
[135]-137 Mezinárodní kongres o efektivitě škol a zdokonalování jejich práce Pol, Milan | pdficon
Medailony – Portraits (profiles)
Page Title
[139]-141 Životní jubileum profesora Vladimíra Jůvy Monatová, Lili | pdficon
[143]-145 Životní jubileum profesorky Lili Monatové Rabušicová, Milada | pdficon